Κλειστό

Write an Android application

66 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο €663 γι' αυτή τη δουλειά

toxsltech

Hi, Warm Greetings! We have checked your website "http://www.bindabei.de" and its very pleasure to say that we can definitely develop an android application from your website. We have many queries regarding yo Περισσότερα

€824 EUR σε 30 μέρες
(111 Αξιολογήσεις)
8.3
SevenStarInfo

Hello ! We want to discuss about your project as we have experience in it. What Differentiates us from the other freelancers : # Experience of more than 5 years in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major Περισσότερα

€1000 EUR σε 10 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
7.6
kongxiangjia

Hello, Dear. I'm developing Mobile app to the order of clients for 7+ years. I have rich experience in development of apps. These are apps that I made. https://play.google.com/store/apps/details?id=livemobilelocat Περισσότερα

€750 EUR σε 10 μέρες
(98 Αξιολογήσεις)
7.5
clevery

Hello, I am so glad to bid your project Your site is very nice I am a professional mobile developer and I have successful work history Here is my former apps https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blaste Περισσότερα

€888 EUR σε 10 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
7.3
technorizen

Hello, I have 5 years of experienced on mobile application and development web services I have gone through your project requirement specification and as per my previous experience with this I am capable to do this pr Περισσότερα

€526 EUR σε 10 μέρες
(86 Αξιολογήσεις)
7.8
SRajpurohit

Hello there, We have gone through the complete job description and are pretty sure to assist you to make application as per the features mentioned in description as we are a team of developers working on Mobile App Περισσότερα

€2268 EUR σε 30 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
7.1
phanthan

Dear sir. Thank you for giving opportunities that I could bid your project. I am a IT project leader/developer having several skills ­ iPhone, Android. And I have RICH EXPERIENCE of developing for 4+ years. In a mo Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
6.5
€526 EUR σε 10 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
6.6
gkws

Dear Hiring Manager, Greetings !! We have developed many Big Brands and put them a life, please check top Brands we developed. RECENTLY DEPLOYED • www.mikiyakobayashi.com • www.33rdrepublic.com • www.ajio.c Περισσότερα

€600 EUR σε 15 μέρες
(74 Αξιολογήσεις)
6.7
maysaxena

Hi there , I AM READY TO START YOUR WORK RIGHT NOW HAVE A LOOK ON MY REVIEW ME AND MY TEAM IS READY TO COMPLETE YOUR WORK WITH A QUALITY WORK I have gone through your project requirement specification and as pe Περισσότερα

€300 EUR σε 10 μέρες
(105 Αξιολογήσεις)
6.7
Beautistar

Dear, client. My number one priority is customer service and satisfaction! Languages for development --- iOS app: Objective-C/Swift in Apple Xcode Android app: android/Java in Android Studio admin panel and Webs Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
6.8
prashushinde9

We have accomplished 90% of the project which is similar of your requirement. All we need 10% customization as per your requirement set and specifications. I want to discuss in personal chat in order to explore your ne Περισσότερα

€773 EUR σε 12 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
6.3
phonedroidapps

****We are here to turn your vision into reality**** We have done similar work according to your requirement. Please have a look https://play.google.com/store/apps/details?id=com.taxichapchap.rider  https://p Περισσότερα

€670 EUR σε 35 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
6.5
aarvtech

Hello There, Greetings!! I am very much confident to do this job as I have more than 4+ years of strong experience in Mobile App Development. Please elaborate your requirements in more detail so that i can sta Περισσότερα

€670 EUR σε 10 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
6.5
Shopify

Hello, I want to show you all relevant Demo and Designs which is similar to your project completed previously. To make sure about the requirement set and customizations, I want to discuss this project with you further Περισσότερα

€773 EUR σε 15 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
6.3
CleanMaster

Hello Sir, I read your job description very carefully and I believe I am very qualified for your project. I can start your project immediately and finish your project successfully within given timeframe with high qu Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
6.0
sincosten

Hello, Hope you are doing good, We need to know more detail so please let us know that - Do you have any mock up document ? Also please check the link below for past work - https://www.dropbox.com/s/km4zt Περισσότερα

€250 EUR σε 10 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
5.9
itpathsolutions

As you are looking for Android developement , We are a mobile app development company with around 5 years of programming experience for all major platforms including iOS, Android, Mac and Web. We are expertise in Περισσότερα

€526 EUR σε 10 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.9
mituld

Hi I work towards providing reliable, relevant and robust IT solutions at most competitive prices to my customers. I ensure 100% customer satisfaction so lets start Thanks

€618 EUR σε 20 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
5.6
Champian

Please share more details about the functionality you want in android app I have gone through project description, but I would like to discuss to clear my understanding of requirements. Please PM me so we can dis Περισσότερα

€700 EUR σε 20 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
5.5