Κλειστό

Write an Android application

15 freelancers are bidding on average $23 for this job

$25 USD σε 1 μέρα
(139 Αξιολογήσεις)
7.0
bondwp322

Hi, Dear Employer! How are you? I read your description carefully and understand your requirements fully. I am really interested in your project. I am 100% sure i can do this. Sure, I will support free bug fixin Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(53 Αξιολογήσεις)
6.6
himsouq

It would be a good idea to share your requirements with us, so that we can guess the work requirements.

$25 USD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
4.3
thedatafactory

Dear employer, Thank you for giving me opportunity to bid over the job. Let's discuss your specific project needs so that once all the requirement are clear, we may start development. I have rich experience Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(14 Αξιολογήσεις)
4.2
niharikyadav09

Hello I have 5+ Year experience on IOS of Android, App Development & Design. I have 20+ expert developer. you can check my portfolio.

$25 USD σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
4.4
sarangawaze6

Hi i having 4+ experience in android development and i also develop 10+ app and good hands on android .

$30 USD σε 1 μέρα
(12 Αξιολογήσεις)
3.6
ianwitten

Can you give me a description of what the app needs to do? i have built android apps in the past and i will deliver te app to you as a .apk file

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
DomagojLip

A proposal has not yet been provided

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dgagan

Hi, We are a team of 30 highly skilled coders, designers, testers, marketers and dreamers who can turn any idea into gold with their technical [login to view URL] have delivered our services to more than 50 highly satisfied Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nileshpujara90

Hello, I hope you are doing well As I can see here you need expert android developer for long term project so I understood your required skill which I can fill for you I am Nilesh ha Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ZalmiSoft

Hi ,sir i am software engineer. I can work on your project. i will deliver project on time and my work will up to the mark. previous work: similar app like dabblr [login to view URL] Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
2.2
pranjalgoel

Hi Sir/Madam, Greetings!! I am working professionals in mobile and web apps development domain having 9+ Years of experience. I would love to discuss your project details. Specialization Areas • Mobile Applicat Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dverdugo

Hello, I hope this very well. You can see my portfolio and see the images of the applications that I'm working. regards

$25 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
yoyatish4

i am experienced android developer, i think i can do this android application, i can do designs and android development.

$10 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
svesald

I will build your app with minimum cost with best quality. I can finish sooner but the the prices will go up.

$10 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0