Κλειστό

Write an Android application

79 freelancers are bidding on average $1236 for this job

mukes1986

Dear sir, We are interested for this project. I will assign 2 Dedicated developer and 1 Graphic designer and they will send you daily work report and 2 times video updates in a week. Check official portfolio: ht Περισσότερα

$1578 USD σε 30 μέρες
(161 Αξιολογήσεις)
9.2
winmaclin

Hi Shabnamkousha, After reviewing job description, we are great team of DESIGNERS + DEVELOPERS can definitely design/develop "Android app" FROM SCRATCH as per your needs. As, we've developed wide range of apps in pa Περισσότερα

$2210 USD σε 60 μέρες
(523 Αξιολογήσεις)
8.6
aistechnolabs

Greetings !! Thanks for the opportunity. AIS Technolabs (Expert Android App Developers) is a dedicate team with over 5 years' experience and a strong workforce of 240+ Professionals. Understanding: - I have gon Περισσότερα

$2371 USD σε 30 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
8.6
sphinxsolution

Hi, I hope you are doing well, This is Kunal, we are running small setup of 110+ in-house developers and designers,who have developed more than 300 applications so far for our clients all around the world. We Περισσότερα

$1500 USD σε 20 μέρες
(70 Αξιολογήσεις)
8.4
phpMaestro

__Still waiting for FEEDBACK. Please feel free to discuss issues__ Hello, Greetings!! We have gone through your project requirement to implement an Android app from scratch. We are delighted to inform you that Περισσότερα

$2371 USD σε 30 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
8.6
technotrust

Hello Sir, We are one of the Top freelancers for the Mobile apps category and please check our review and feedback. We are providing great quality with daily communication with affordable budget. We have devel Περισσότερα

$777 USD σε 20 μέρες
(183 Αξιολογήσεις)
8.9
vasundhara19

HI, We secure in top 10 Position for mobile development in freelancer. We have worked with various startups and growing companies to make some really great products. We understand business requirements very well Περισσότερα

$1052 USD σε 20 μέρες
(104 Αξιολογήσεις)
8.3
idragon712

Dear sir, I've read your post and I'd like to participate in developing your project. I'm a senior Android expert. While I am certain there will be others who underbid me on this project, I can assure you several t Περισσότερα

$1184 USD σε 20 μέρες
(118 Αξιολογήσεις)
8.3
zhandong0217

I have read your project description in carefully. I am honest and hard working android developer. I have good experience of mobile app developing with more than 5+ years. I can finish your project as your requireme Περισσότερα

$1000 USD σε 20 μέρες
(94 Αξιολογήσεις)
8.0
$1400 USD σε 20 μέρες
(71 Αξιολογήσεις)
7.9
DavidLiu80

Hello! I’ve carefully gone through your job posting on “Write an Android application”. I ’m an expert in android app development with 5+ years experiences. I will provide full service, from the design to the mainten Περισσότερα

$1000 USD σε 20 μέρες
(88 Αξιολογήσεις)
7.9
Beautistar

Dear client, Thanks for your attention. I am android and iOS app, web server developer. I will like to work on your project and deliver the project. I have developed many applications involving various functionalit Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(92 Αξιολογήσεις)
7.8
pinelg1029

Hi, Dear I am Zhang. I am Senior Android Developer who has 6 years experience. I have made a lot of Android apps with high quality. [url removed, login to view] https://play Περισσότερα

$1333 USD σε 20 μέρες
(91 Αξιολογήσεις)
7.6
Yknox

Hello I'm interesting your project very well I'm a Good Java, Android, Math, Algorithm expert. I m quite well experienced in these jobs. Let's go ahead with me I want to service for you continously. Thanks

$1500 USD σε 20 μέρες
(299 Αξιολογήσεις)
7.9
monoLancer

Hello, How are you? I had read your job description and many interest. I check all tech problem via google,and known that i can do this project well. This project match with my skill and experience, i have fu Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
7.9
kongxiangjia

Hello, Dear. I'm developing Mobile app to the order of clients for 7+ years. I have rich experience in development of apps. These are apps that I made. [url removed, login to view] Περισσότερα

$1500 USD σε 20 μέρες
(118 Αξιολογήσεις)
8.0
KESHAVINFOTECH

Hi Thanks for your valuable time. :-) Please check below points : 1. Need to implement an Android app from scratch. There will be an intensive interview. You will have to submit some downloadable app sample Περισσότερα

$1500 USD σε 40 μέρες
(143 Αξιολογήσεις)
8.1
ominfowave

Dear Sir, Trust us we can do this project as we had done similar project of our clients. We want to work with you and build a healthy longterm relationship so please contact us and discuss for this project before fi Περισσότερα

$1394 USD σε 40 μέρες
(201 Αξιολογήσεις)
7.9
esolzsales


 Top Freelancer can make you understand what makes a product development best as we are working with Top Companies such as Photobucket, Samsung, Capital and many more Can we discuss in details before we start? We h Περισσότερα

$1555 USD σε 30 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
7.3
EccentricCoder

Hi mate, I’m not writing any template/pre-written bids like everyone else here. And the worst part is you’ll eventually fall for template bids and guys like me who does the all the hard work writing bid from scratch en Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
7.4