Κλειστό

Write an Android application

24 freelancers are bidding on average ₹9041 for this job

bondwp322

Hi, Dear Employer! How are you? I read your description carefully and understand your requirements fully. I am really interested in your project. I am 100% sure i can do this. Sure, I will support free bug fixin Περισσότερα

₹20000 INR σε 3 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
6.7
saif0347

Hi! Do you want this android app to be delivered fast, with high quality and reasonable cost? If yes, then we are the right choice for you. We are a team of professional and experienced Android/iOS/Web developers and d Περισσότερα

₹11111 INR σε 7 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
6.3
shebkhan2007

Hello. I have over 2 years of experience in building Cross Platform Mobile applications for iPhone and Android. Technologies that i use in Application building are Ionic, Angular JS and Phonegap. Can you send Περισσότερα

₹11111 INR σε 3 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
5.6
bdnaeem3

Hello Sir, Probably I am the best freelancer for you task. I have 3 years rich experience with Android, iPhone and iPad app development. I have developed almost 35+ app in this time. I can complete your project wit Περισσότερα

₹13888 INR σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.8
hemantrathore236

HI, I am 6 years experience in this field with more than 100+ apps on play & apple store & I can help you witH Android & IOS both application if required. For my worksample please visit my portfolio/profile and Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.3
YonTech

Hello Sir,             We would like to do this project as We have done similar project like this. We will make sure the project will be in time and within your budget. We have done following Android Projects -  Περισσότερα

₹6666 INR σε 7 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.6
waleedmm

hi, could you please send more details about the project please to estimate the size of work? how will the current ms-sql database be accessed? I know that server side databases needs web service or similar online api Περισσότερα

₹7777 INR σε 24 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.2
₹7777 INR σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.4
SeenaYadav

Hi I am a passionate mobile developer with 5+ years rich experience. Before felling in love with mobile apps, I had worked extensively with objectiveC, XCode, Java, C++ to have a strong grip on OOP and design pattern Περισσότερα

₹7777 INR σε 5 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.3
itorions

Hello sir, I understand that you are looking for a Website. I'll be happy to work on this project. I have few questions, please come on chat for further discussion. I worked for 7 years with a big IT company and no Περισσότερα

₹7000 INR σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.6
vuongthanhlam001

I am a self-directed, proactive, proficient, ambitious, reliable and motivated mobile app developer with 1+ years of experience. I have specialization in developing mobile applications based Android using latest trends Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
2.7
patelanu30

Hi Greetings! I just gone through your project requirement in detail and understood what exactly you are looking for. so I am interested to assist you to manage your tasks in all possible ways. I have been in Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.3
maisotech

Hello sir, I understand that you are looking for a Website. I'll be happy to work on this project. I have few questions, please come on chat for further discussion. I worked for 7 years with a big IT company and no Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.4
meFreelancer247

I am 5+ years experienced in Mobile App (Android/iOS) developing and publishing applications in the respective stores and and Web Development (Ruby on Rails, WordPress, AngularJS, PHP, Javascript etc.). I have Περισσότερα

₹5000 INR σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.7
₹7777 INR σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
PriyankVadariya

Android is art for me , because art is always perfect :)

₹11111 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
umeshrajendran

A proposal has not yet been provided

₹8888 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
tejasshelke1819

I have good experience of working on android platform. Along with that i have an experience to use MySql as an backend service.

₹3333 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
anshulkumar88

I am having an enterprise application development experience and capability to provide a customer satisfactory delivery experience. Worked for several Non-Indian clients and provided satisfactory experience to my clie Περισσότερα

₹12222 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
EstonianCoders

Hello, We are an up and coming freelancer team looking to establish ourselves on this website. As such, we do not charge a lot and are working purely to complete your project and increase our reputation. We are Περισσότερα

₹5000 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0