Ακυρώθηκε

Write an Android application

22 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο RM587 γι' αυτή τη δουλειά

JUSTDIGITALPVT

Hi, I just had the opportunity to go through the details but have some questions related to your project before i get started. Is it possible to provide more details? Looking forward to clarify few points. Περισσότερα

RM513 MYR σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.0
jaypinfotech

JAYMAN INFOTECH PVT LTD is a contemporary Website design and development company with a focus on user-centered design while helping our clients achieves the desired result. we are a custom software development company Περισσότερα

RM944 MYR σε 45 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
fatalerrorr

A proposal has not yet been provided

RM513 MYR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Smart1902

Hi, I just go through your job post & understood. I can provide you mobile code, please contact me. I will be glad to share my expertise with you. ***Android Latest sdks Features*** Facebook/Twitter/Google Api Περισσότερα

RM277 MYR σε 3 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
0.0
maisotech

Hello sir, I understand that you are looking for a Website. I'll be happy to work on this project. I have few questions, please come on chat for further discussion. I worked for 7 years with a big IT company and no Περισσότερα

RM513 MYR σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.0
EngrTayyabb

Hello sir please accept and create first milestone for purcahsing the app with its code as per our discussion. Many Thanks

RM421 MYR σε 5 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
0.0
mninfotech2

Hello sir you want the code of Android application so i will provide you the source code and please explain me in details about your projects we have 2+ year experience in IT Industry. We have alread Περισσότερα

RM500 MYR σε 5 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
0.0
davincci199412

Dear Client. I have checked your project description in detail and i am sure i can do this. I have deep knowledge in top iOS,Android services such as In app purchase, Payment integration, Camera ,Graphics Drawing, An Περισσότερα

RM1000 MYR σε 3 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
0.0
neona

Hi, I have more than 6 years of experience in web and mobile application development. Android is our expertised areas. Kindly give more details on it for providing accurate time and budget required for it. Pleas Περισσότερα

RM916 MYR σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.0
ParaisoSoftware

hello, Dear Revered, we are the company who work for your benefit. we are the company where work comes first rather then anything else. we have developed many eCommerce websites. we are in this field of web de Περισσότερα

RM666 MYR σε 7 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
0.0
bs867131

Greeting Skype ID- - [url removed, login to view] We have done more work into given technologies, - Angular js - PHP - cakephp - joomla - wordpress - jquery - sql - ajax We are expertise in any framework and Περισσότερα

RM513 MYR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
gahisharma

Dear Client,Hope you doing well. I have gone through your requirement and as per my previous work experience i am ready to start work immediately on your project. yes i am very much expertise with HTML, CMS, Περισσότερα

RM868 MYR σε 3 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
0.0
gopalthakur51290

Hi, Hope you're Doing Well!! Looking for an expertise Android application developer. As an Experienced designer developer, I have developed 120+ native android apps within 5 years and designing logos, corpora Περισσότερα

RM555 MYR σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
0.0
webarox

Hello Greetings of the day!!! I’ve carefully gone through your job posting. We have 5+ years of experience in Android and iphone development. We have designed many custom android and mobile phone apps as per clie Περισσότερα

RM722 MYR σε 10 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.0
mobileappdev90

I have more than 8 years of experience in Iphone/Android development. I have huge experience to working with iOS apps, Android apps, cocos2d, cocos2dx and so on. My other skills include Apache, ASP, phonegap and iPad. Περισσότερα

RM334 MYR σε 3 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
0.0
yashtechsolution

Hello, I am reaching out to you regarding your post on FREELANCER in which you need to develop an [url removed, login to view] the requirements mentioned for your app, I would like to work on your project and I'll provide you exact funct Περισσότερα

RM555 MYR σε 3 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
0.0
MakhijaRavi

Hi, We can develop your app based on your needs. Please provide me the more details. Have a look at our previous work: 1. [url removed, login to view] 2. https://play Περισσότερα

RM777 MYR σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
0.0
topmayank

i am android programmer i have create many android apps list as follows: [url removed, login to view] • [url removed, login to view] • Περισσότερα

RM150 MYR σε 8 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
RM1052 MYR σε 3 μέρες
(65 Αξιολογήσεις)
0.0
mobimaster21

Hello , I m full time available on work , i am work with a team And In my team have expert designer , Android app developer , iOS developer , Backend developer , tester . I have read your project post carefully I Περισσότερα

RM211 MYR σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
0.0