Ακυρώθηκε

Write an Android application

92 freelancers are bidding on average $4546 for this job

mukes1986

Dear sir, We are interested for this project. I will assign 2 Dedicated developer and 1 Graphic designer and they will send you daily work report and 2 times video updates in a week. Check our Official portfolio: h Περισσότερα

$5000 USD σε 60 μέρες
(161 Αξιολογήσεις)
9.2
technotrust

Hello Sir, We are one of the Top freelancers for the Mobile apps category and please check our review and feedback. We are providing great quality with daily communication with affordable budget. We have devel Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(183 Αξιολογήσεις)
8.9
phpMaestro

Hello, Greetings!! We have analyzed your project requirement in detail as per the analysis along with the reference app, “freelancer” we need to develop a bidding android app where people can post their project Περισσότερα

$3711 USD σε 30 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
8.6
aistechnolabs

Greetings!! I am very thankful for this opportunity. It’s really exciting that we have similar kind of expertise and work experience. [url removed, login to view] htt Περισσότερα

$9061 USD σε 45 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
8.6
octopus823

Dear sir. I'd like to know your detailed requirement. I have done the best to satisfy my client's need. Please look at my profile. I want you to contact to discuss about your project in details. Best regards.

$5000 USD σε 30 μέρες
(147 Αξιολογήσεις)
8.3
winmaclin

Hello, We are well familiar with FREELANCER & reviewed job description, we can definitely develop "JOB SEARCH Android app" similar to FREELANCER app as per your needs. As, we've aklready developed JOB SEARCH APPS i Περισσότερα

$3000 USD σε 60 μέρες
(495 Αξιολογήσεις)
8.6
vasundhara19

Dear Sir, We are working on Web, iPhone, iPad and Android, We have the large team of that skills with a designer. We have checked your requirement and we are interested in working on it, would like to see wire-frame Περισσότερα

$4210 USD σε 30 μέρες
(104 Αξιολογήσεις)
8.3
$4444 USD σε 30 μέρες
(450 Αξιολογήσεις)
8.3
toxsltech

Hello, Warm Greetings! We highly interested to work on this project by developing a Mobile app for your business that must be similar to "Freelancer". We have already developed the project similar to "Freelan Περισσότερα

$3298 USD σε 20 μέρες
(136 Αξιολογήσεις)
8.7
idragon712

Dear sir, I've read your post and I'd like to participate in developing your project. I'm a senior web and mobile expert. If you can invest budget, I think I can do it by 50K. Thanks and I'm looking forward to o Περισσότερα

$4210 USD σε 30 μέρες
(119 Αξιολογήσεις)
8.3
Wangxianming

Hello. I know you are here looking for creative and high skilled mobile app developer who can provide you good quality product on time. I can assure you that satisfaction of my clients is my prime goal and many top re Περισσότερα

$5000 USD σε 30 μέρες
(81 Αξιολογήσεις)
8.2
ITLove007

Hello. I have full experience in native Android, IOS and Web site(php, ruby, node js, angularjs, html5) and speak English fluently. I have developed apps like Social app like Meetout, ECommerce app, Radio app, OpenVP Περισσότερα

$4210 USD σε 30 μέρες
(125 Αξιολογήσεις)
8.2
zhandong0217

Dear Client! I have read your project description in carefully. I am honest and hard working android developer. I have good experience of mobile app developing with more than 5+ years. I can finish your project as Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(95 Αξιολογήσεις)
8.0
Beautistar

Dear client, Thanks for your attention. I am android and iOS app, web server developer. I will like to work on your project and deliver the project. I have developed many applications involving various functionalit Περισσότερα

$4444 USD σε 30 μέρες
(95 Αξιολογήσεις)
7.8
EccentricCoder

Hi mate, I’m not writing any template/pre-written bids like everyone else here. And the worst part is you’ll eventually fall for template bids and guys like me who does the all the hard work writing bid from scratch en Περισσότερα

$4444 USD σε 30 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
7.4
qitsol

We have 240+ positive reviews on freelancer site. Quality IT Solutions are top rated team here, see our certifications and client feedback, client relationship (100% recommendation from clients). We are top CRM Περισσότερα

$4444 USD σε 30 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
7.9
DavidLiu80

Good day, sir how are you? I just double checked "Write an Android application" and applied with my skills and experiences. your project makes me confident since I have been developing mobile application for 8 year Περισσότερα

$4000 USD σε 40 μέρες
(89 Αξιολογήσεις)
7.9
monoLancer

Hello, How are you? I had read your job description and many interest. I check all tech problem via google,and known that i can do this project well. This project match with my skill and experience, i have fu Περισσότερα

$4444 USD σε 30 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
7.9
ominfowave

Dear Sir, Trust us we can do this project as we had done similar project of our clients. We want to work with you and build a healthy longterm relationship so please contact us and discuss for this project before fi Περισσότερα

$4210 USD σε 65 μέρες
(205 Αξιολογήσεις)
7.9
needman

Hi, I am glad to send you my proposal because I can enough make your project as what you want to do. I am an expert who is working with not only Android native app development but also web service programming with ba Περισσότερα

$5000 USD σε 30 μέρες
(152 Αξιολογήσεις)
8.1