Κλειστό

Write an Android application

8 freelancers are bidding on average ₹5460 for this job

waleedmm

hi, I've checked the attached doc in your message, and checked the viral shots app. I've also searched for 2 implementation points: 1- vertical view pager: [login to view URL] Περισσότερα

₹1500 INR σε 10 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
4.6
meFreelancer247

I am 5+ years experienced in Mobile App (Android/iOS) developing and publishing applications in the respective stores and and Web Development (Ruby on Rails, WordPress, AngularJS, PHP, Javascript etc.). I have Περισσότερα

₹1300 INR σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
0.7
pravinnkotwani

Hi Client, I have been freelancing as an Android developer for over 3 years. Just saw ViralShots app. I guess you require a ViewPager exactly like the ViralShots app. Will be interesting to develop the same UI fo Περισσότερα

₹2250 INR σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.1
DACoder69

I understand you want ViewPager to create a swipe from top to bottom with some dummy data i hope you will like it i can do the job mate

₹1050 INR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
FranzikNikesh

I can develop the UI part ie(Viewpager part). with clean code and toast messages when you click the button. I have developed around 5 apps and currently working online 3 projects. I have worked on various projects inc Περισσότερα

₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nikhilpawar151

We are team of android developers. I have already developed best UI application. Please check following application [login to view URL]

₹1500 INR σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
siddiquisalman12

Hello Sir, Hope you're well! I have reviewed your project description and attached file as well. So we are willing to work with you as per your points that you mentioned in attachment and will provide a solution Περισσότερα

₹33333 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
parvezkhan15

Ill deliver you project very soon

₹1450 INR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0