Κλειστό

Write an Android application

21 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο €235 γι' αυτή τη δουλειά

monoLancer

Hello, How are you? I had read your job description and many interest. I check all tech problem via google,and known that i can do this project well. This project match with my skill and experience, i have fu Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
7.6
TenStar718

How are you? I have worked on similar projects to what you are looking for. I have experience with Taxi , Driver app, social media, photo sharing app, Video/Radio app, Spy app, Chatting app, Guard patrol and School Περισσότερα

€163 EUR σε 3 μέρες
(165 Αξιολογήσεις)
8.0
pinelg1029

Hi, Dear I am Zhang. I am Senior Android Developer who has 6 years experience. I have made a lot of Android apps with high quality. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inity.photocracker https://play Περισσότερα

€250 EUR σε 3 μέρες
(77 Αξιολογήσεις)
7.4
kongxiangjia

Hello, Dear. I'm developing Mobile app to the order of clients for 7+ years. I have rich experience in development of apps. These are apps that I made. https://play.google.com/store/apps/details?id=livemobilelocat Περισσότερα

€250 EUR σε 3 μέρες
(92 Αξιολογήσεις)
7.4
SevenStarInfo

We are happy to discuss our proposal with you. KEY POINTS THAT MAKE US DIFFER FROM OTHERS: ~ We have 5+ years of experiences in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major iOS and Android developement. ~ 150+ su Περισσότερα

€1000 EUR σε 10 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
7.6
davincci199412

Dear Client. I have deep knowledge in top iOS,Android services such as In app purchase, Payment integration, Camera ,Graphics Drawing, Animation, Geo location, Push Notification ,Database control, etc. I can also bui Περισσότερα

€200 EUR σε 3 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
7.3
WienFuJong

Hi Dear Employer, how are you? I Will Provide You Great And Perfect App To Lead You To The Success In Your Business As Well As Full Services. I saw your project description carefully and thought that your project was Περισσότερα

€147 EUR σε 3 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
5.8
monitrix

Hi, I am having vast experience in IOS and Android APP . Check my work . https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.techindustan.hynell&hl=en https://play.google.com/store/apps/details?id=com.limits Περισσότερα

€500 EUR σε 16 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
5.7
unity3dgiant

Hello sir,i am ready to start work well and have done lot of games and applications in unity3d https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamegranth.Soccerstriker https://play.google.com/store/apps/details? Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.7
bhaveshkhatarani

Hi, Lets Discuss in detail. We have great skills in Android, iPhone, PhoneGap,Cordova, ionic, php, Angular JS,Node JS, Laravel Coddeigniter, Wordpress, Magento , HTML/CSS, Database query, AJAX, Jquery. We are Περισσότερα

€250 EUR σε 8 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.5
Smart1902

Hi, I have just read the details regarding the project and interested in working for your project. Please share more details regarding app. I have confident to complete this within specified time. Please feel f Περισσότερα

€133 EUR σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.1
bhargavpmistri

hello sir, i have more then 9 years of Exp. and Expertise in android, Smart watch, TV OS, material UI,Business Application, Enterprise Application, if you want i can show you work too.

€166 EUR σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
3.9
€155 EUR σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.3
akilkhatri

Hello, I am Akil Khatri and have 10 developer with 4+ year work experienced in their skill's, my portfolio will express my work quality that is very important for every deal between you and me, and my mission is alw Περισσότερα

€244 EUR σε 7 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.3
dharmaniz

Dear Hiring Manager I have read job details of "Write an Android application".I can develop your app as per your requirement.I am an expert android app developer.I will provide you quality work. I have more then Περισσότερα

€226 EUR σε 6 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.6
maisotech

Hello sir, I understand that you are looking for a Website. I'll be happy to work on this project. I have few questions, please come on chat for further discussion. I worked for 7 years with a big IT company and no Περισσότερα

€150 EUR σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
2.4
samyotechit

Hi, We’d like to be considered for your App. You will be provided a dedicated team of Developers, internal testers and an iOS consultant who would work exclusively on your project.We can turn a phrase in a way that re Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
€177 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
HallPhilip

Hi Hall here, I am really interested to work on this project, I can start the work now , and can provide the best services from my end. Please come on chat to discuss more about the project. Thanks!

€155 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
wasifmuneer

Hello, Please give me chance to work with you on this project, I am Microsoft Full Stack developer, having expertise on web based and desktop base application development, including mobile apps as well using Xamarin, Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0