Σε Εξέλιξη

Write an Android Audio Streaming & Chatting Application

Ανατέθηκε στον/στην:

jinthreek89

Dear ! I'm very interested in your job. My profile marks is 5. I have successfully delivered 40+ android , ios and website for clients across 30+ countries in 7 years . I can create the best quality mobile app that Περισσότερα

$500 USD σε 3 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
7.3

49 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $809 γι' αυτή τη δουλειά

toxsltech

Hi, Warm Greetings! We already developed 10+ chatting applications successfully with our highly experienced team of application developers. Here are some work samples: ---------------------------------------- Περισσότερα

$773 USD σε 30 μέρες
(128 Αξιολογήσεις)
8.6
monoLancer

Hello, How are you? I had read your job description and many interest. I check all tech problem via google,and known that i can do this project well. This project match with my skill and experience, i have fu Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(64 Αξιολογήσεις)
8.0
beepig

Hi there, I'm a mobile applications development team manager and a developer myself too, and I'm very interested in your job post involving these skills. We have recently worked in iOS/Android/Windows Phone apps de Περισσότερα

$277 USD σε 6 μέρες
(131 Αξιολογήσεις)
8.1
pinelg1029

Hi, My name is JIN, an experienced android and ios native app developer with 5 years experience in social, business, photo&video, AR apps and so on. I also have good experience in developing frontend/backend system, Περισσότερα

$750 USD σε 10 μέρες
(85 Αξιολογήσεις)
7.6
shabdullah88

The apps seems to be very interesting, we have done a huge amount of work in the field of live streaming for both audio and video streaming. Please share the complete details of your app and let us know about all the f Περισσότερα

$2222 USD σε 40 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
7.8
SevenStarInfo

Hello, We are happy to discuss our proposal with you. KEY POINTS THAT MAKE US DIFFER FROM OTHERS: ~ We have 5+ years of experiences in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major iOS and Android developement. ~ Περισσότερα

$1000 USD σε 10 μέρες
(69 Αξιολογήσεις)
7.7
ghulammurtaza204

FortSolution ([url removed, login to view]) has been delivering high-quality, Low cost, effective and efficient business and technical solutions since 2009. We are providing design and development solutions In the follo Περισσότερα

$777 USD σε 20 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
7.6
xiaomingming

How are you? I am a Mobile App developer and have 5 years experience of program develop. also I have rich develop experience with XCode, Android studio, Eclipse, Xamarin,PHP Storm and have developed many apps . Περισσότερα

$1444 USD σε 10 μέρες
(77 Αξιολογήσεις)
7.6
Beautistar

Dear, client. My number one priority is customer service and satisfaction! I have rich experience of several years in iOS and Android app development using Obj-C/Swift & Android. I have also experience with PHP, CSS Περισσότερα

$1500 USD σε 10 μέρες
(70 Αξιολογήσεις)
7.4
JoomlaVogue

Hello Sir, First of all, we would like to tell you how we will initialize the project with you Please have a look at our portfolio for Mobile App and Unity Game based projects: [url removed, login to view] Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(69 Αξιολογήσεις)
7.6
JinTaiZhe

Hi, dear. I have many experiences in working what you want. I have developed IPTV, Chat, Social, E-Commerce, OpenVPN, Payment, etc. I have a full experience of Mobile App(Android, iOS) and WebSite. I am using Codei Περισσότερα

$388 USD σε 10 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
6.8
omsoftware

Hello there, I have reviewed the request mentioned by you audio streaming app with Chatting Function & would like to inform we are comfortable to develop streaming app & Chat function we have developed in past. We Περισσότερα

$773 USD σε 50 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
7.0
$555 USD σε 10 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
6.9
shwetagulati03

Greetings from Optime Technologies OPC Pvt Ltd!! We are a full-fledged mobile app consulting company providing support in entire mobile app life cycle. Our motto is to deliver only exceptionally robust and well Περισσότερα

$736 USD σε 10 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
6.6
phonedroidapps

****We are here to turn your vision into reality**** We have done similar work according to your requirement. Please have a look [url removed, login to view] https://p Περισσότερα

$670 USD σε 35 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
6.7
seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement and I have great experience working on -Native: iOS, Android (Objective-C, Swift, Java), PhoneGap, JNI, NDK (C/C++),Cocoa, Cocos2d game engine, OpenGLES, c Περισσότερα

$1030 USD σε 10 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
7.3
HuiYing210

Hello, Sir. Hope you doing good. I have thoroughly checked the job description 3 times and strongly believe that I’m the best fit for this project because of my vast experience of 5+ years in creating robust mobi Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
6.8
onlineshine

NO UPFRONT PAYMENT REQUIRED ! Build you a professional & user friendly Android Audio Streaming & Chatting app as per your requirements with a Great Look & Feel. We have designed & developed many Mobile Apps for vari Περισσότερα

$515 USD σε 12 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
7.3
sincosten

Hello, Hope you are doing good,We have review your project detail and we need to know that - Do you have any mock up document ? Also please check the link below for past work - [url removed, login to view] Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
6.3
nittilegupta

Hello, I have a huge experience in audio/video streaming and Android app design and development. I am very much confident that my skills set and experience surely meetup your project requirement. I am highly inte Περισσότερα

$833 USD σε 15 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
6.4