Ακυρώθηκε

Solving 2 problem in [url removed, login to view] Android

Hello Friends

I try to write some codes but i could not do completely I wanted.

1- I have a asynctask function . I want that this function will run and will finish then application will countinue to run next to-do-list. but I could not do it. There is webview and i run webview in runuithread But i am not sure that what i do.

2- I run javascript command inside webview. sometimes javascript or webview gives error then I got this error "application has stopped" . I want to avoid from it.

If you can do with in 1-2 hours . We can work and finish it otherwise please dont offer. I dont have time to wait.

Δεξιότητες: Android, Java, Mobile App Development

Δείτε περισσότερα: java platform problem repost, server java application problem, algorithm java puzzle problem, java restlet problem, java lcs problem, java activity, java gridbaglayout problem resizing, java gridbaglayout problem, lightbox java ie7 problem, java 502 problem, admin java virtuemart problem, ajax java encoding problem, excellent problem solving abilities, great problem solving skills, gmat problem solving, outstanding problem solving

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 4 αξιολογήσεις ) Ordu, Turkey

ID Εργασίας: #12010697

1 freelancer κάνει προσφορά με μέσο όρο $25 γι' αυτή τη δουλειά

$25 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
2.8