Κλειστό

Simple iPhone app

57 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο £381 γι' αυτή τη δουλειά

contact2phpsl

Greetings So you want connect iphone & android app with your youtube channel Thanks Shiv

£333 GBP σε 4 μέρες
(438 Αξιολογήσεις)
8.2
clevery

Hello, I am so glad to bid your project. I have full experiences of developing youtube mobile apps. [url removed, login to view] [url removed, login to view] Περισσότερα

£244 GBP σε 3 μέρες
(63 Αξιολογήσεις)
7.8
monoLancer

Hello, How are you? I had read your job description and many interest. I check all tech problem via google,and known that i can do this project well. This project match with my skill and experience, i have fu Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(65 Αξιολογήσεις)
8.0
gahisharma

Dear Client,Hope you doing well. I have gone through your requirement and as per my previous work experience i am ready to start work immediately on your project. yes i am very much expertise with HTML, CMS, Περισσότερα

£263 GBP σε 3 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
7.7
davincci199412

Dear Client. I have checked your project description in detail and i am sure i can do this. I have deep knowledge in top iOS,Android services such as In app purchase, Payment integration, Camera ,Graphics Drawing, An Περισσότερα

£142 GBP σε 3 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
7.8
SevenStarInfo

Hello, We are happy to discuss our proposal with you. KEY POINTS THAT MAKE US DIFFER FROM OTHERS: ~ We have 5+ years of experiences in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major iOS and Android developement. ~ Περισσότερα

£1000 GBP σε 10 μέρες
(70 Αξιολογήσεις)
7.8
suju8811

Hello I have rich experiences in android ,ios and web backend area. I have developed several design ,content management,gps,map,music,video,social,chat,game... apps. I can do your task well. Below is my some app ur Περισσότερα

£277 GBP σε 3 μέρες
(97 Αξιολογήσεις)
7.6
StormLion227

Dear sir. This is very easy job for me. I have ever developed to read Youtube live video stream. I think I'm the right person for this job. Please have a look my work histories. [url removed, login to view] Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
7.1
yashtechsolution

Hello , I am experience developer in iPhone and android application please share your full requirement and we discuss more about the project and i also support to your idea and i share my experience .I would like to Περισσότερα

£200 GBP σε 7 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
7.0
JankiThakkar7

hello client, can you please elaborate on developing app that pushes out our Youtube content to mobile devices. We have 3.5+ years of experience and standing here with 5.0 rating. "WE ARE NEW HERE BUT NOT IN THIS Περισσότερα

£222 GBP σε 3 μέρες
(111 Αξιολογήσεις)
6.7
Champian

Please share more details about the functionality you want in app I have gone through project description, but I would like to discuss to clear my understanding of requirements. Please PM me so we can discuss the Περισσότερα

£263 GBP σε 5 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
6.4
shreeyait

Hello Sir, Hope you are fine there. We are having good experience with Mobile App projects and the reason we came across here to give the best output to your project with supreme quality. We have developed Περισσότερα

£444 GBP σε 10 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
6.8
£500 GBP σε 15 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
6.4
sincosten

Hello, Hope you are doing good, We need to know that - Do you have any mock up document ? Also please check the link below for past work - [url removed, login to view] Περισσότερα

£20 GBP σε 1 μέρα
(42 Αξιολογήσεις)
6.4
monitrix

HI, Can once your brief me about the concpet so i can start work on it . Check few apps designed by me . IOS [url removed, login to view] [url removed, login to view] Περισσότερα

£947 GBP σε 16 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
7.0
RallySolutions09

Hi there, (NO UPFRONT, NO MILESTONES PAY ME ON DELIVERY) We are 6+ years expert team in Apps development. We can finish this Apps very fast with [url removed, login to view] have hands on experience in developing apps based on GPS, M Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
5.5
techcristaglobal

i would like to work with you. Let’s have detailed discussion. [url removed, login to view] Android [url removed, login to view] [url removed, login to view] Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
5.6
mobiwebcode

Hi there - My name is Mansoor Shaikh. I’ve read brief and see that you’d like to build an mobile app. My team has 3 years experience designing and developing mobile apps for iPhone and Android. I would approach you Περισσότερα

£327 GBP σε 15 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
5.9
Dckumawat

Hello Sir, Hope you are doing well!! we have closely reviewed your project description and understood that you need a IOS and Android app for push content from you tube. It would be my pleasure to have this Περισσότερα

£1000 GBP σε 25 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.2
ciestosolution

Dear Hiring manager, We are having 3+ years experience in Android and iPhone Mobile application development. This is our new profile hence would request you to review some of our work below. We feel that we are suitab Περισσότερα

£555 GBP σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
5.3