Κλειστό

Simple app that can clearly display data received from a wifi or bluetooth sensor

14 freelancers are bidding on average £248 for this job

aarvtech

Hi there, Greetings !!! I am very much confident to do this job as I have more than 5+ years of strong experience in Android and iPhone App Development. I have a complete knowledge of and expertise in Android, Περισσότερα

£515 GBP σε 10 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
7.8
Shopify

Hello, I want to show you all relevant Demo and Designs which is similar to your project completed previously. To make sure about the requirement set and customizations, I want to discuss this project with you further Περισσότερα

£52 GBP σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
6.6
bondwp322

Hi, Dear Employer! How are you? I read your description carefully and understand your requirements fully. I am really interested in your project. I am 100% sure i can do this. Sure, I will support free bug fixin Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
6.6
ITWhiz4U

Hello, client. My number one priority is customer service and satisfaction! I can develop iOS and Android apps including backend api and admin panel. I can provide you good quality work from design to publishing t Περισσότερα

£50 GBP σε 3 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
6.6
RubyOnRail

Hello, Its a pleasure to let you know that I've Completed and Delivered similar project before. All I need to work upon customization part, if we can proceed towards more discussion. I have gone through your project Περισσότερα

£833 GBP σε 15 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
5.4
pavi832

Hello, i am having more than 9years of work experience. working in Bluetooth Technology(Expert skills on Bluetooth Low energy) in various mobile & embedded platforms for more than 6years please message me to discuss fu Περισσότερα

£250 GBP σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
5.1
Michal1986

Hello Sir! If I correctly understand you already have app to track punches, and now you want someone to create mobile app which will show that data. Is that right ? I can help.

£333 GBP σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.7
hemantrathore236

Hi, I can help you up with this requirement. Its been 6+years I'm into Mobile Applications development and with 200+ application on Google & Play Store. For my worksample please visit my portfolio/profile and even Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.3
quanganh206

Dear sir, I am an expert fullstack developer with deep knowledge in AngularJS/Angular2, HTML5, NodeJS and Mongo. As well as I familiar with Ionic/Ionic2, and Typescript, Gulp, Webpack, BLE, Bluetooth device processing Περισσότερα

£225 GBP σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
3.7
HusnainWaris

Hi, I will create this application for you. I have proficiency in swift 3 and ios development. Contact me and we will discuss details. Hussnain

£250 GBP σε 7 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.4
Drastaro

Hello,I'm a professional android developer.I'm interested in your project,but first of all please provide more information..If you want to have your job done fast clean and high code quality feel free to contact me,the Περισσότερα

£222 GBP σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.2
dubezOniner

Hello I am an experienced Android Developer, and I intend to use my wide set of skills to produce the best quality product for you. My Core skills include: • Java (Android SDK) development • UI Design and Back Περισσότερα

£183 GBP σε 5 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.8
Stabja

I developed android app for an organisation which is on play store. [login to view URL]

£150 GBP σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
LECONGHUY

Dear customer, My Name is Huy Le, I come from Ho Chi Minh city, Viet Nam. I have a lot of experience about Angularjs, Ionic framework and I love it so much. Hybrid app is exciting to me. I also have experience about Περισσότερα

£111 GBP σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0