Κλειστό

Mobile development

I need an iPhone app. I already have a design for it, I just need it to be built. Users would set a date and time on phone (similar to alarm clock) and specify a particular content they would like. At the pre-selected day/time, the specific content would be sent to their iphone. Back end database needs to be set up but would be managed by me.

Δεξιότητες: iPhone, Mobile App Development

Δείτε περισσότερα: net development mobile devices, website development mobile application development, web development mobile development, mobile app development mobile app development, development mobile s60, flex mobile viewnavigator icon selected state, css development mobile, iphone development mobile phone number, android development mobile applications automotive resume, sip client development mobile phones, php development mobile phone, give websites facelift redesignfairly specific ideas website like , development mobile gps, software development mobile phones j2me, web development mobile css

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United States

ID Εργασίας: #12174212

109 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $2407 γι' αυτή τη δουλειά

zhengnami13

Dear sir You're looking for a senior mobile developer for your business this is exactly what I specialise in. Talk about a perfect match! I'll keep this short and we can go into more details when we chat. Befor Περισσότερα

$2777 USD σε 20 μέρες
(201 Αξιολογήσεις)
8.8
technotrust

Hello Sir, We are one of the Top freelancers for the Mobile apps category and please check our review and feedback. We are providing great quality with daily communication with affordable budget. We have devel Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(191 Αξιολογήσεις)
8.9
aistechnolabs

Greetings, Thanks for the opportunity. AIS Technolabs (Expert Mobile Developers) is a dedicated team with over 5 years' experience and a strong workforce of 226+ Professionals.  Understanding: I have gone throu Περισσότερα

$3350 USD σε 30 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
8.6
devexpertsteam

Hello, We are IT-Engineers with higher educations, having more than 15 years of experience, developing mobile applications using Apple native iOS SDK. Our indicative time/cost estimation for your project relies o Περισσότερα

$7000 USD σε 30 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
8.2
vasundhara19

Dear Sir, We are working on Web, iPhone, iPad and Android, We have the large team of that skills with a designer. We have checked your requirement and we are interested in working on it, would like to see wire-frame Περισσότερα

$1500 USD σε 15 μέρες
(101 Αξιολογήσεις)
8.3
idragon712

Hi I am a Senior Mobile App Developer. I have already developed many Android and iPhone apps. You might have read this in my profile. Please send me your detail requirements. We can discuss it. Of course, I will Περισσότερα

$2368 USD σε 30 μέρες
(106 Αξιολογήσεις)
8.2
sphinxsolution

Hi, I hope you are doing well, This is Kunal, we are running small setup of 110+ in-house developers and designers,who have developed more than 300 applications so far for our clients all around the world. We Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
8.4
phpMaestro

__Still waiting for FEEDBACK. Please feel free to discuss issues__ Hello, We have gone through your requirement to develop an iPhone app for you with alarm clock functionality. This app will facilitate users to Περισσότερα

$2886 USD σε 30 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
8.5
winmaclin

Hello, After reviewing job description, we can definitely develop "iOS app" where preselected day/time, the specific content would be sent to iphone as per your needs. As, we've developed wide range of apps in past Περισσότερα

$2500 USD σε 60 μέρες
(502 Αξιολογήσεις)
8.5
toxsltech

Hi Warm Greetings We have gone through your job description and understand your project need very well. We assure you to offer best quality work that perfectly match to your requirements. We are a team of high Περισσότερα

$2525 USD σε 30 μέρες
(129 Αξιολογήσεις)
8.7
ITLove007

Hi, dear. Please see my reviews. :) I have experience of mobile(native/cordova/Android/Iphone). I have developed IPTV, Chat, Social, Location Tracking, News, Shopping app, OpenVPN, Payment, Taxi App etc... I am usi Περισσότερα

$2368 USD σε 30 μέρες
(112 Αξιολογήσεις)
8.1
alexhong

Hi, how are you. My name is Alex and I am a senior iOS developer with 6 years experiences in building iOS apps. Having 2 years experiences in swift language, I have written many swift apps so far using swift 1.x ~ sw Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(81 Αξιολογήσεις)
8.1
jinthreek89

Dear sir, nice to meet you. I'm very interested in your job and your project caught my eyes. I've understood your project scope and database structure entirely. If you give me the chance to serve you, I'll provide t Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
7.6
SevenStarInfo

Hello, We are happy to discuss our proposal with you. KEY POINTS THAT MAKE US DIFFER FROM OTHERS: ~ We have 5+ years of experiences in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major iOS and Android developement. ~ Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(67 Αξιολογήσεις)
7.7
leadconcept

Dear Sir, I understand that you need an iPhone App but I need detailed requirements, at least high level features or maybe some reference App having similar features/functionality. Please ignore the bid price for Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
7.7
nabhassytvm

Hi, I have more than twelve years coding experience with over seven years experience in iOS(iPhone/iPad) Coding. Here are some sample iPhone Apps that I did. [url removed, login to view] Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(249 Αξιολογήσεις)
7.9
XcodePro492

Hi, I am experienced developer with 6 years of experience in Mobile Technologies, Especially iOS & Android. I work on iOS Myself & my team work for iOS & Android. I manage small team of local developers. We have co Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(108 Αξιολογήσεις)
7.9
monoLancer

Hello, How are you? I had read your job description and many interest. I check all tech problem via google,and known that i can do this project well. This project match with my skill and experience, i have fu Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
7.9
mobileservice001

Dear Sir. I am a highly skilled senior iOS/Android developer with 6+ years of experience, I have created and published many iOS/Android applications for last 6 years. (ex: photo and video sharing, social network, geolo Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
7.9
clevery

Hello, I am so glad to bid your project I fully understood your requirement and I can make backend as well. I am a full time developer and I have successful work history Here is my former apps https://play.google.c Περισσότερα

$1666 USD σε 20 μέρες
(61 Αξιολογήσεις)
7.8