Απονεμήθηκε

Mobile development -- 2

34 freelancers are bidding on average £3826 for this job

technotrust

Hello Sir, We are one of the Top freelancers for the Mobile apps category and please check our review and feedback. We are providing great quality with daily communication with affordable budget. We have devel Περισσότερα

£3000 GBP σε 30 μέρες
(179 Αξιολογήσεις)
8.9
clevery

Hello, I am so glad to bid your project. As you can see my profile, I have full experiences of developing mobile apps. [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

£3333 GBP σε 30 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
7.8
contact2phpsl

Greetings We have completed 120+ projects in Android. Please interact with us .You can check my reviews on freelancer to get an idea of quality of my work. Please find a few samples of our work below: https:/ Περισσότερα

£3444 GBP σε 30 μέρες
(421 Αξιολογήσεις)
8.1
itgurussoftware

Hello, We would like to confirm our interest in this opportunity. We have developed several end-to-end web and mobile apps (both android and iOS) for our clients in US,Europe and Australia, and can share references Περισσότερα

£4210 GBP σε 45 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
7.4
murtaza1122

Hey Can you please share details of app [ My Detailed Mobile Apps Portfolio ] [login to view URL]

£3000 GBP σε 30 μέρες
(120 Αξιολογήσεις)
7.7
SevenStarInfo

Hello, We are happy to discuss our proposal with you. KEY POINTS THAT MAKE US DIFFER FROM OTHERS: ~ We have 5+ years of experiences in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major iOS and Android developement. ~ Περισσότερα

£5000 GBP σε 30 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
7.6
nimblechapps

Hello Sir, Since the detail requirements are not shared so it would be a hard task for us to get the idea about the App. So, we request you to provide some details for the App in the form of mock-ups/ sketches/ refe Περισσότερα

£3000 GBP σε 30 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
7.2
leadconcept

Dear Sir, I understand that you need an Android App but I need detailed requirements, at least high level features or maybe some reference App having similar features/functionality. My current bid is just a place Περισσότερα

£4444 GBP σε 30 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
7.3
Beautistar

Hello, sir. I have read your project description carefully and realized that it is the right project for me. I have rich experience of several years in iOS and Android app development using Obj-C/Swift & Core Java. Περισσότερα

£4444 GBP σε 30 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
7.6
VersatileTehcno

Hello Sir, You are looking for a android developer’s who can do work as per your requirements. We provide 6+ Years experienced Mobile developer at 15 USD/Hr rate. We are using time tracking software and screen s Περισσότερα

£4000 GBP σε 45 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
7.3
espsofttech

Hello I have gone through your project requirement. I can build this app as per your needs with great perfection in timely manner. I have 5 year experience in app development. I am very interested to know more abo Περισσότερα

£3000 GBP σε 30 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
6.3
£4444 GBP σε 30 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
6.5
bondwp322

Hi, Dear Employer! How are you? I read your description carefully and understand your requirements fully. I am really interested in your project. I am 100% sure i can do this. Sure, I will support free bug fixin Περισσότερα

£3000 GBP σε 30 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
6.6
AtomKrish

Greetings. Great to e-meet you on freelancer.com. Let me know your convienient time to discuss on the project and take it further. Looking for a long term relationship than a short term money. TIA.

£4210 GBP σε 30 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
6.5
shreeyait

Hello Sir, Hope you are fine there. We are having good experience with Mobile App projects and the reason we came across here to give the best output to your project with supreme quality. We have developed Περισσότερα

£3000 GBP σε 30 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
6.7
Shopify

I want to discuss this project with you further, let me know the best suitable time for you to schedule the meeting, Feel free to message me at any time, i used to be online 14 hrs in a day on this website so probably Περισσότερα

£5154 GBP σε 50 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
6.6
Colaninfotech

Hi, Greetings! I am Laxmi representing Colan InfoTech. As per your requirement we can build an Android placation. So please share the complete requirements. We are an IT firm having immense experience into de Περισσότερα

£3157 GBP σε 30 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
6.1
£4000 GBP σε 30 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
5.5
ctinfotech1

Hello, I have gone through your job requirement. Where you are looking to build Android app. Please share your app design with me. I can assist you for this job. ***Questions*** 1. What will be app name and logo Περισσότερα

£3888 GBP σε 30 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
5.2
drakar

Hello, Please provide me with details of the project. I'm experienced Senior Mobile Developer (Android, IOS) from Lviv (Ukraine) proficient in numerous programming languages including Java, SQL, C#, HTML and CS Περισσότερα

£3666 GBP σε 30 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.4