Κλειστό

Mobile development

36 freelancers are bidding on average $423 for this job

SeanCooner

Respected Client, We are working on IT stuff since 4.5+ years added on that we have seen your project detail which meets our criteria & feasible for us. Our senior developer has 5+ years of experience. You'll get t Περισσότερα

$277 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
0.0
blumersolutions

Hello, I’m Claudio, head of Blumer Solutions, a software factory based on Buenos Aires - Argentina. We are a team of Software Engineers, UI/UX experts, 2D/3D artists and QAs. We combine the engineering and technical r Περισσότερα

$277 USD σε 5 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
0.0
bondwp322

Hi, Dear Employer! How are you? I read your description carefully and understand your requirements fully. I am really interested in your project. I am 100% sure i can do this. Sure, I will support free bug fixin Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
0.0
rajrathodbvn

Hello sir ! I have ready application for android like whatsapp. There all features like whatsapp. It have not calling features. Thanks

$66 USD σε 0 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
0.0
endivesoftware

---""KICK-ASS ANDROID APPLICATIONS""--- Android: [url removed, login to view] [url removed, login to view] https://p Περισσότερα

$4123 USD σε 50 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
0.0
FutureDream1

Hi, client. I am a mobile app developer for iOS and Android devices since 2011. I have worked in a company for about 6 years, but now I am working alone. Many apps/games I have developed are existing in app stor Περισσότερα

$246 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mobileappsites

Dear Client, Greetings !! Thanks for providing us a chance to discuss this project. We have gone through your initial requirements. We have good expertise in this field and confident to provide you best quality Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
0.0
himanshukjindal

Greetings! I know I’m new on freelancer but not new in mobile application development. As I’m working on Android Application Development since last 3 years, I assure you to deliver the best product in committed time Περισσότερα

$249 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
0.0
meFreelancer247

I am 5+ years experienced in Mobile App (Android/iOS) developing and publishing applications in the respective stores and and Web Development (Ruby on Rails, WordPress, AngularJS, PHP, Javascript etc.). I have Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.0
monoLancer

Hello, How are you? I had read your job description and many interest. I check all tech problem via google,and known that i can do this project well. This project match with my skill and experience, i have fu Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
0.0
msmile

Hi, I do a full stack mobile applications development, both iOS and Android. In my portfolio: Some part of backend, iOS and Android apps for [url removed, login to view] [url removed, login to view] Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
onlineshine

NO UPFRONT PAYMENT REQUIRED ! Build you a professional & user friendly Android Chat app as per your requirements with a Great Look & Feel. We have designed & developed many Mobile Apps for various clients to all ove Περισσότερα

$515 USD σε 12 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
0.0
Webwingtechology

Hello, ***We are a Team of Mobile Application Development and we have 6+ years experience in Mobile Design & Development*** - Would you please come online & share your project requirements in detail? - We can st Περισσότερα

$824 USD σε 25 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
0.0
siddiquisalman12

Hello, Greetings for the day! I have reviewed your project description and understood that you are looking for a proficient app development partner who can assist you in developing a mobile application for you. Περισσότερα

$1111 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
phonedroidapps

Hello, Greetings!! Thank you for taking time to review our bid. We found that you are looking for an expert ANDROID APP developer to work on your project for working with and provide you the quality of work. We Περισσότερα

$144 USD σε 30 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
0.0
myappsdevelopers

Hello Hiring Manager, I read your job descriptions carefully, I am very interesting in your job. I have developed apps such as Social networking & lifestyle(Tinder style dating, chatting, sharing), Food & drink(R Περισσότερα

$250 USD σε 15 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
0.0
xinmobile

Dear Customer, After reading over your application this looks like a perfect fit for my skill sets. My name is Xin Xiaopei and I am a mobile developer and design expert. I love mobile app programming and I have a l Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
0.0
Cubewires

Hi, Hope you are doing well. I am Gaurav from Cubewires solutions sharing basic proposal for your inquiry here. As You have shared very brief description about your Idea and would like to request you for short Περισσότερα

$1500 USD σε 20 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
0.0
yashtechsolution

Hello I am experience developer in iphone and android application please share your full requirement and we discuss more about the project and i also support to your idea and i share my experience .I would like to Περισσότερα

$200 USD σε 5 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
0.0
Beautistar

Hello, sir. I have read your project description carefully and realized that it is the right project for me. I have rich experience of several years in iOS and Android app development using Obj-C/Swift & Core Java. Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(71 Αξιολογήσεις)
0.0