Κλειστό

MOBILE APP ANDROID IOS

34 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο ₱356/ώρα γι' αυτή τη δουλειά

needman

Hi, I carefully have read your proposal, and have greatly interested in your job. I am an expert who has developing career including not only Android and IOS native app but also web service including backend API. Περισσότερα

₱244 PHP / ώρα
(90 Αξιολογήσεις)
7.5
pinelg1029

Hi, My name is JIN, an experienced android and ios native app developer with 5 years experience in social, business, photo&video, AR apps and so on. I also have good experience in developing frontend/backend system, Περισσότερα

₱555 PHP / ώρα
(79 Αξιολογήσεις)
7.5
best1

Hi There, I have been through your requirement which seems that you are looking for someone who can work on your existing app and help you with your [url removed, login to view] have highly skilled developers who exceed your exp Περισσότερα

₱388 PHP / ώρα
(13 Αξιολογήσεις)
7.3
clevery

Hello, I am so glad to bid your project I am a professional mobile developer and I have successful work history Here is my former apps [url removed, login to view] https://itunes Περισσότερα

₱244 PHP / ώρα
(55 Αξιολογήσεις)
7.5
aarvtech

Hello, Hope you are doing Well!!! I have reviewed your job description. As per your description you need an expert Apps developer who can join you and enhance your app. i am available to start right away with Περισσότερα

₱360 PHP / ώρα
(19 Αξιολογήσεις)
6.7
amitorada

Hi, I have 5+ years of experience in Android/iPhone/iPad Application development. I have developed applications for a range of domains like GPS services, retail, construction, eCommerce, business productivity, Περισσότερα

₱947 PHP / ώρα
(80 Αξιολογήσεις)
6.8
bondwp322

Hi, Dear Employer! How are you? I read your description carefully and understand your requirements fully. I am really interested in your project. I am 100% sure i can do this. Sure, I will support free bug fixin Περισσότερα

₱500 PHP / ώρα
(41 Αξιολογήσεις)
6.5
CleanMaster

Hello Sir, I read your job description very carefully and I believe I am very qualified for your project. I can start your project immediately and finish your project successfully within given timeframe with high qu Περισσότερα

₱244 PHP / ώρα
(48 Αξιολογήσεις)
6.3
EliteSolution8

Dear, sir. How are you today? I've gone through your project description carefully and just applied to work on your project. I am an independent full stack developer and am able to work full time on the project. Περισσότερα

₱1000 PHP / ώρα
(14 Αξιολογήσεις)
6.3
trustworthyDev

Hi, How are you? Now I am going to tell you why you should select me. First of all, look at my profile please. I received good reputation from my old clients, my job completion rate is 100%!!! Nobody had such a g Περισσότερα

₱1111 PHP / ώρα
(10 Αξιολογήσεις)
5.9
JinDongZhe

We are a team of excellent programmers and engineers. We have completed over 250 jobs up to now, and are ever-growing at rapid speed. Our team include many experts with following skills. - C/C++/C#/Java Programming Περισσότερα

₱231 PHP / ώρα
(17 Αξιολογήσεις)
5.7
rightbigboss

Hello, I've read your requirements in detail. I am very interested to know more about this job. I’m available for communication 15+ hours a day. I will be happy to get your response. Please check my review and portfoli Περισσότερα

₱244 PHP / ώρα
(12 Αξιολογήσεις)
5.8
Smart1902

Hi, I have just read the details regarding the project and interested in working for your project. I have confident to complete this within specified time. I will be glad to share my expertise with you. ***An Περισσότερα

₱344 PHP / ώρα
(21 Αξιολογήσεις)
5.4
winlancerinc

Core Skills: ------------------- 1. 6+ Years of Native Mobile App Development - iOS, Android 2. Cross-platform Development - Titanium, PhoneGap 3. UI/UX Design 4. Modern Programming Languages -PHP, Java, HTML Περισσότερα

₱333 PHP / ώρα
(10 Αξιολογήσεις)
5.1
₱244 PHP / ώρα
(7 Αξιολογήσεις)
5.0
razvanbirgaoanu

There are a tons of reason NOT to choose me! But, ironically, I am a professional software engineer on iOS and Android and I will deliver the best job out there. Still, let's talk about why you shouldn't hire me right Περισσότερα

₱166 PHP / ώρα
(18 Αξιολογήσεις)
4.4
r4rony

Hi, I have gone through the description and glad to say that we have experience in developing Native Mobile and Hybrid App. We are confident to provide you the work you are looking for. We have a team of experien Περισσότερα

₱226 PHP / ώρα
(7 Αξιολογήσεις)
4.2
hemantrathore236

Hi, I can help you up with this requirement. Its been 6+years I'm into Mobile Applications development and with 200+ application on Google & Play Store. For my worksample please visit my portfolio/profile and even Περισσότερα

₱244 PHP / ώρα
(2 Αξιολογήσεις)
4.2
RubyOnRail

Hello, Its a pleasure to let you know that I've Completed and Delivered similar project before. All I need to work upon customization part, if we can proceed towards more discussion. I have gone through your project Περισσότερα

₱355 PHP / ώρα
(3 Αξιολογήσεις)
4.4
yamaf555

Oh,friendly dear!!! I have the expensive experience of 5 years in developing webandroid,iphone,C++,java,C#,ruby ,python programming, and can carry out your any proposal in time completely. I understand your proposa Περισσότερα

₱244 PHP / ώρα
(12 Αξιολογήσεις)
4.2