Κλειστό

Iphone application

16 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $67 γι' αυτή τη δουλειά

xiaomingming

How are you? I am a Mobile & Web developer who have 10 years experience of program develop and 5 + years in mobile. My main field is social and some top technologies , such as OCR, Facial, Speech recognition, Tr Περισσότερα

$350 USD σε 1 μέρα
(69 Αξιολογήσεις)
7.4
kjg197318

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Hello!~ I am a super experienced android@ iphone..... with more than 9+ years of history. I have developed over 100+ iOS and Android apps. If you want to implement your idea, then i am always re Περισσότερα

$111 USD σε 7 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
6.7
tosal

Hello Sir, I read through the job details extremely carefully. We are very well aware of functionalities such as Registration, Login, Profile, Facebook, One2One/Group Chat,GPS Location, Event management, Friends, Περισσότερα

$250 USD σε 15 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
6.4
Smart1902

Dear client, I have gone through your job description & understand requirements. I will be glad to share my expertise with you. ***Apple Latest IOS10 Features*** Facebook/Twitter/Google Api***Google MapKIt***Video/A Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(26 Αξιολογήσεις)
5.7
arsh6666

FREELANCER RECOMMENDED -------------------------------- Can help... I am an Expert with 5.7 years of development experience  in Mobile Development (Objective-C and Swift ). I'm , Senior iPhone app full time freelance Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(24 Αξιολογήσεις)
5.3
IMvikings7

hello how are you? i have good experience in developing iphone app i have mind to perform the task in time i hope working with you thank you

$25 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
4.1
imphasys

Dear Hiring Manager,   I'm a Web Developer, and I'm very interested in your job post I have recently worked for a Germany Company as a team leader, where my responsibilities included developing there basic Web Layout Περισσότερα

$555 USD σε 20 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.8
paulus2016

Dear sir, I have over 7+ years experience in building mobile applications. I worked on many mobile projects. Some of them : ios: https://itunes.apple.com/us/app/sprott-money/id867726883?mt=8 android: https://pla Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
4.1
vranjan

Dear Hiring Manager, My work experience as shown in my profile have helped me develop mastery in Apps Development. Please have a look of my recent Mobile Application development related work. Online radio sta Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
3.5
$25 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
3.1
suyeshkandpal

My iOS mobile App Experienced - Social Polling apps - Health / Fitness apps. - Step Tracking apps - Chat apps, Restaurant delivery apps, Educational apps

$20 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.9
kirtijain0702

Thanks for reviewing my project proposal on your job application. I have gone through the job description and perceived that you are seeking for highly experienced mobile app developer in order to design and develop y Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
2.8
hirendhamecha

I'm passionate about, and fluent in, iOS development . My true strength and passion is developing iPhone, iPad, and Mac OS X applications using Cocoa and Objective-C also swift . I have almost a decade worth of expe Περισσότερα

$55 USD σε 5 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.5
$25 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
0.6
DenisK23

Dear, Client Nice to e-meet you ! I have just read your project description in carefully and it is very interested for me. I have already built many iOS & Android Apps with backend in last years. Your job posting Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(1 Αξιολόγηση)
0.8
techwizards2

Dear Client, Thanks for providing us opportunity to place bid over the project and communicate with you.We mainly deal in web development, SEO, Android App, software testing and graphic design. Our vision is to b Περισσότερα

$24 USD σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
JinMeng08

Hello. Hope you are doing well. This is interesting to me. I am a expert mobile developer and have 5+ years experience. I can finish it within 7 days. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fitbit.Fitbit Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
alliedbandna

Dear Sir, Your have recently advertised for website and App developer . After reading the job description I am confident that I would be a perfect fit for this position as my experience and abilities precisely match y Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hybridapps

Hello! Just let me know more about this project maybe i may help you. I have so many experience in web and mobile development.

$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
infosoftnextgen1

Hi, Would you please like to share the detail scope of the project? I'm a wordpress developer having extensive experience to work on very high end projects globally across. My main work areas are including 1 Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(1 Αξιολόγηση)
0.0