Κλειστό

Hybrid mobile application with Cordova Ionic

62 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $738 γι' αυτή τη δουλειά

meet2amitvw

Let's discuss more about project to finalize the proper scope with estimated cost and time so ping me over the freelancer chat.....I will share some demo as well for recent works if you want to check. You can also c Περισσότερα

$721 AUD σε 10 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
8.0
SevenStarInfo

Hello, We are happy to discuss our proposal with you. KEY POINTS THAT MAKE US DIFFER FROM OTHERS: ~ We have 5+ years of experiences in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major iOS and Android developement. ~ Περισσότερα

$1000 AUD σε 10 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
7.5
mitss

hello we are more than 6 + year experienced programmer team & we provide you our best Quality App, beyond your desires with Long terms tech support & [url removed, login to view] provide me your Ionic/phonegap/corodova hybrid ver Περισσότερα

$833 AUD σε 30 μέρες
(77 Αξιολογήσεις)
7.5
seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement and I have great experience working on -Native: iOS, Android (Objective-C, Swift, Java), PhoneGap, JNI, NDK (C/C++),Cocoa, Cocos2d game engine, OpenGLES, c Περισσότερα

$1030 AUD σε 10 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
7.4
phonedroidapps

Greetings, WE WILL DO THIS WORK AS PER YOUR REQUIREMENT AND EXPECTATIONS. With the experience of over 1600+ web development projects including ANDROID , iOS , WEBSITES , WEB APPLICATIONS AND SOFTWARES we are the fa Περισσότερα

$515 AUD σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
6.5
sunnysmile911

Hello, Sir. I read your project requirement and I understood your idea completely. I am sure I can do this job completely. I am very interested in this project and I would like to discuss this project with you. I ha Περισσότερα

$777 AUD σε 5 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
6.6
wartertall

Hello. I have experience with ionic framework. I can work with you to complete app and make best result. Please contact me to see current app I have build using ionic framework. Thanks. PS: My cost in this bid just Περισσότερα

$555 AUD σε 10 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
6.0
atech0

Hello, After reviewing your requirement for hybrid application development I would like to show my interest as I have sound knowledge & experience in hybrid development , I believe my skill sets for cordova would be Περισσότερα

$2000 AUD σε 30 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
5.9
CleanMaster

Hello, I am experienced on Ionic framework for 3 years. I can do what you want to do. I will be fulfilled your requirement correctly and in time. These are my ionic product's urls. [url removed, login to view] Περισσότερα

$555 AUD σε 10 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
5.8
karmickinc

Hey there, Good Evening! Hope you're doing well today. I have gone through the details of your job properly and come to know that you need to build a HYBRID MOBILE APPLICATION. After reviewing your project scopes, Περισσότερα

$250 AUD σε 18 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
5.8
sunsoftpro

First, I am sunsoftpro, I from VietNam. Nice to meet you! I have read your description and been interested in your project.  I'm ready to discuss and do hard working so that complete great job. Can you discuss requirem Περισσότερα

$700 AUD σε 17 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
5.7
prashushinde9

Hello, We have accomplished 90% of the project which is similar of your requirement. All we need 10% customization as per your requirement set and specifications. I want to discuss in personal chat in order to explore Περισσότερα

$773 AUD σε 20 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
5.7
mmadi

Dear Client, Greetings from Flowgica technologies, I have experience with these skills. We do have similar experience doing something similar to yours therefore I am looking forward to discuss and move ahead. please ch Περισσότερα

$390 AUD σε 12 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
5.3
EccentricCoder

Hi mate, I’m not writing any template/pre-written bids like everyone else here. And the worst part is you’ll eventually fall for template bids and guys like me who does the all the hard work writing bid from scratch en Περισσότερα

$833 AUD σε 10 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
5.4
kapilkarda

Can develop this ionic/Hybrid app with good look and feel in very low cost**** I have 5+ year of experience in ionic app development... I have developed 200+ ionic apps.... Please check my recent work in ionic--- Περισσότερα

$500 AUD σε 10 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
5.7
ecurser1

Hello, I like to discuss your requirements in brief and present you my queries on your requirements. I can develop android and ios native application with web admin penal and ux/ui About me: I having 7+ years exper Περισσότερα

$1578 AUD σε 30 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.7
MichaelLee55

Dear, Sir. After reading over your application, this project looks like a perfect fit for my skills. I have built a various ios & android applications for over 4 years, specially with ionic and AngularJS. My name is Περισσότερα

$750 AUD σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
5.3
Akil22

Hybrid Expert Great Experience in Hybrid Application Development have completed 70+ Hybrid Application Android Apps: [url removed, login to view] https://p Περισσότερα

$600 AUD σε 10 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.3
solafort

Hi. I am a skillful and talented AngularJS/Ionic devleoper. I have been developing a lot of Ionic projects. I have proficient HTML/Javascript/HTML5/CSS/Bootstrap/jQuery skills too. If you want, I can show you m Περισσότερα

$666 AUD σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
5.8
deven19

Hello, I am Devendra Chauhan specializing in software product development, and technology research and development (R&D) services, I have 4+ year of experience in Web Design and Development, I have 10 member team whic Περισσότερα

$789 AUD σε 25 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
5.0