Κλειστό

Hire an App Developer

118 freelancers are bidding on average £664 for this job

aistechnolabs

Greetings!! I am very thankful for this opportunity. It’s really exciting that we have similar kind of expertise and work experience. Employee scheduling apps: [url removed, login to view] Περισσότερα

£2577 GBP σε 25 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
8.6
toxsltech

Hi, Please check our recent work samples:- ========== [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] Περισσότερα

£555 GBP σε 30 μέρες
(133 Αξιολογήσεις)
8.8
sphinxsolution

(From the makers of Vivino & Dah Makan) Hi, I hope you are doing well, We are 7 year young rapidly growing Mobile App Development Company based out of New Jersey, USA, Gold coast, Australia & Pune, India. Περισσότερα

£1500 GBP σε 30 μέρες
(79 Αξιολογήσεις)
8.4
alexhong

*****************Fast, High Quality, 100% completion Rate****************** Hello I'm Alex and I'm senior iOS developer. I developed iOS apps more than 7+ years and have submitted several apps on AppStore. I have g Περισσότερα

£750 GBP σε 10 μέρες
(83 Αξιολογήσεις)
8.1
HugeWave

-----------------Hello----------------- ***Let's built successful project together*** [url removed, login to view] This is my [url removed, login to view] profile and please check my profile .. As you see , Περισσότερα

£555 GBP σε 10 μέρες
(83 Αξιολογήσεις)
8.2
zhandong0217

How are you today? I am a full time mobile developer with 5+ good experience I can start your project from now on if we meet agreement. Please contact me for discussion, i am always ready to discuss about your proj Περισσότερα

£526 GBP σε 10 μέρες
(88 Αξιολογήσεις)
8.0
contact2phpsl

Greetings I am an expert in developing native ioS applications. I am practicing in Mobile app development from past 3 years and have developed around more than 500 apps in iOS platforms. Kindly find below ios lin Περισσότερα

£350 GBP σε 5 μέρες
(446 Αξιολογήσεις)
8.3
XcodePro492

Hi, I am experienced developer with 7 years of experience in Mobile Technologies, Especially iOS & Android. I work on iOS Myself & my team work for iOS & Android. I manage small team of local developers. We have compl Περισσότερα

£750 GBP σε 20 μέρες
(109 Αξιολογήσεις)
7.9
KESHAVINFOTECH

Hi It would be good if you can create file with all available detail, So can take it into consideration during study and then will back to you with a. Best Cost b. Timeline c. Our Comments / Queries Relevant Skills Περισσότερα

£700 GBP σε 20 μέρες
(145 Αξιολογήσεις)
8.1
monoLancer

[url removed, login to view] Please check my proposal Relevant Skills and Experience iPhone, Mobile Phone, Android Proposed Milestones £555 GBP - Milestone

£555 GBP σε 10 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
7.9
EliteSolution8

Let's go together for your project. How are you today? I am a full stack developer who has 8 years over experience in mobile and web development and am working here with my team. I will always deliver you error- Περισσότερα

£555 GBP σε 10 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
7.9
xiaomingming

How are you? I am a Mobile & Web developer who have 10 years experience of program develop and 5 + years in mobile. My main field is social I am interested in your idea . so I hope to chat with you for details Περισσότερα

£600 GBP σε 10 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
7.8
technorizen

Hello, I saw your job post and you need iphone / ipad App and i want to know about the project scope document so i can understand the requirements and we talk on scope in details to start the project. Relevant Skills Περισσότερα

£494 GBP σε 12 μέρες
(125 Αξιολογήσεις)
8.2
aarvtech

Hi, Hope you are doing Well!!! I've checked your requirements and I am much interested to assist you on the development of your App with fulfilling all of the required functioning very accurately and elegantly. Περισσότερα

£555 GBP σε 10 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
7.8
Beautistar

Dear sir. I am a professional mobile app & web developer with 7+ years rich experience. I also have been certificated mobile skill tests in here freelancer.com. I have developed many applications such as social dati Περισσότερα

£555 GBP σε 10 μέρες
(92 Αξιολογήσεις)
7.8
£1000 GBP σε 10 μέρες
(67 Αξιολογήσεις)
7.7
Webwingtechology

Hello, Good Morning!! - As you mentioned, you want to develop iPhone [url removed, login to view] are most suits you as we have core experience in mobile app development. "We can deliver this as a quality product, within r Περισσότερα

£1443 GBP σε 35 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
7.7
thetechie13

Hi there, We have a dedicated Analysis team for a seamless communication. - We will be assigning a dedicated team for your esteem project. I am IPhone/IPAD/Android Application developer with 5+ years experience. Περισσότερα

£250 GBP σε 10 μέρες
(68 Αξιολογήσεις)
7.9
nimblechapps

Hello Sir, As you have mentioned here that you want the design of your App, I would like to have a look at the design in order to get an idea about the app concept, features that are to be included, flow the App has Περισσότερα

£750 GBP σε 10 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
7.3
JoomlaVogue

[url removed, login to view] [url removed, login to view] Relevant Skills and Experience [url removed, login to view] Περισσότερα

£277 GBP σε 10 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
7.5