Ακυρώθηκε

Handler block method is called twice and image downloads twice issue -- 2

There is a situation where the handler block method is called twice, however I called it one time. So I want a way to correct this case.

[HTTPReq postRequestWithPath:@"" class:nil parameters:dictRequest completionBlock:^(id result, NSError *error) {

if (result)

{

NSDictionary *dictResult = result;

if([[dictResult valueForKey:@"message"] isEqualToString:@"success"]){

//if success i download the image..

}

Δεξιότητες: iPhone, Mobile App Development, Objective C

Δείτε περισσότερα: image loading issue magento, issue image handler cherryzen, oscommerce image quality issue, freepbx iso image downloads, image handler oscommerce, image handler, magento image upload issue

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 29 αξιολογήσεις ) Pune, India

ID Εργασίας: #11789378

1 freelancer κάνει προσφορά με μέσο όρο $15 γι' αυτή τη δουλειά

MudasarRasheed00

If you can imagine it , we can create it . Here, under a one roof we offer many things like web development, web designing, wordpress, php, html etc. we have done many kind of project during our studies , i hope u wi Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0