Κλειστό

Game app

I need an iPhone/iPad app. I would like it designed and built , i want game app like clash of kings

Ικανότητες: iPad, iPhone, Mobile App Development

Περισσότερα: ipod app 500 card game, iphone app drawing guessing game, need iphone ipad app, iphone app convert android game, android app 500 card game, app dog agility game android free, app agility dog game android, iphone app 500 card game, need iphone game app, app convert flash game, app store fighting game, iphone app stock market game, game maker game iphone app, site want game host, iphone app find difference game

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Kuwait

Ταυτότητα Εργασίας: #11810683

33 freelancers are bidding on average $7137 for this job

aistechnolabs

Greetings, I am very thankful for this opportunity. It’s really exciting that we have below similar kind of expertise and work experience:  Similar: [login to view URL] Περισσότερα

$51546 USD σε 120 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
8.9
mandeepdhalor28

Hello Sir, Good Day!! After reviewing your requirements I believe that I am the best fit for this job. I have already developed CLONE OF CLASH OF CLANS so I am confident that I can develop a game similar to clash Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
8.4
Yknox

Hi, I am Eric Wang, Mobile developer in China. I've just read your job posting and I’m very interested. I'm a certificated freelancer with almost 600 good reviews from clients. I have experienced knowledge in eve Περισσότερα

$30000 USD σε 100 μέρες
(308 Αξιολογήσεις)
8.2
ITLove007

Hello. I have full experience in native Android, IOS and Web site(php, ruby, node js, angularjs, html5) and speak English fluently. I have developed apps like Social app like Meetout, ECommerce app, Radio app, OpenVP Περισσότερα

$21052 USD σε 80 μέρες
(121 Αξιολογήσεις)
8.2
KESHAVINFOTECH

Hi Thanks for your valuable time. :-) Just reply with 'Yes' and We will come up with a. Detail project plan with our comments/queries. b. Best-feasible-real COST & TIMELINE Latest Apps : [login to view URL] Περισσότερα

$3000 USD σε 50 μέρες
(155 Αξιολογήσεις)
8.2
$3000 USD σε 30 μέρες
(76 Αξιολογήσεις)
8.0
Beautistar

Hello, sir. I have read your project description carefully and realized that it is the right project for me. I have rich experience of several years in iOS and Android app development using Obj-C/Swift & Core Java. Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(106 Αξιολογήσεις)
8.1
miodragstajic

Dear Investor, We can make you Clash of Kings type of game. We are international game development company, Falcon Interactive, with HQ in London and companies in Geneve, Atlanta and Belgrade having dedicated team of Περισσότερα

$20277 USD σε 55 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
8.2
SevenStarInfo

Hello ! We want to discuss about your project as we have experience in it. What Differentiates us from the other freelancers : # Experience of more than 5 years in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(70 Αξιολογήσεις)
7.8
CreativeB24

Hello, Greetings of the day!! Hope you are fine. I am leading a team of game development. All the resources are well qualified and highly energetic. We have already developed 1 level of COC game. If you are int Περισσότερα

$18000 USD σε 90 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
7.2
JoomlaVogue

Hello Sir, First of all, we would like to tell you how we will initialize the project with you Please have a look at our portfolio for Mobile App and Unity Game based projects: [login to view URL] Περισσότερα

$1666 USD σε 30 μέρες
(67 Αξιολογήσεις)
7.5
mitss

hello i check your given requirement details and we develop your ios version game app please provide em your game cocnept detailed document and here please check our developed game apps math learning Education game Περισσότερα

$3333 USD σε 30 μέρες
(89 Αξιολογήσεις)
7.7
neviasoft

Hello sir / ma'am, Thank you for your project post, ------------------------------- As you required :game app We will use For iOS : Objective C code using Xcode. Build against the iOS 8.1 SDK with deployment t Περισσότερα

$2500 USD σε 25 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
7.0
Fourtek1

@@@@@ DEVELOPED BY US ,, SOME GAMES @@@@@ Line Birds [login to view URL] ----------- Balle Balle Ride --> Endless runner 3D GAME subway surfers type https: Περισσότερα

$2526 USD σε 24 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
7.3
espsofttech

Hello I can do this game app with perfection as per your requirement. I have more then 7 year experience in development. You can check my review. I am here to communicate with you in your timezone and i a Περισσότερα

$1800 USD σε 30 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
6.8
shreeyait

Hello Sir, Hope you are fine there. We are having good experience with Mobile App projects and the reason we came across here to give the best output to your project with supreme quality. We have developed Περισσότερα

$1555 USD σε 20 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
6.8
prashushinde9

Hello, I understood the initial scope of this project. Although i want to discuss further this job in order to prepare the final concept for this project. After Complete discussion over the call or in chat, i wi Περισσότερα

$3092 USD σε 50 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
6.5
IcreativeTech

Hello , This is a placeholder bid to secure our place among other developers and to be noted in your [login to view URL] will edit our bid in terms of cost and timeline after we finalize the features in detail. Regardin Περισσότερα

$11111 USD σε 35 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
6.0
shahzain93

Hello I am an experienced Mobile App developer (IOS / Android). It would be pleasure working on it. I would like to hear soon from you. Thanks

$2500 USD σε 30 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
5.3
trendsoft1

Hello Sir/ Mam, Thanks for your project post : I assumed that you need to develop a game like Clash Of Clans. We are familiar with Clash of Clans. I read through the job details extremely carefully and I am absolut Περισσότερα

$2000 USD σε 25 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
5.4