Κλειστό

Create a Mobile Website

41 freelancers are bidding on average $524 for this job

toxsltech

Hi, Warm Greetings!! We have a proficient team of 75+ Web developers having 1-8 years of experience in website development and already developed 150+ responsive websites (mobile friendly) in different vectors lik Περισσότερα

$1096 USD σε 30 μέρες
(130 Αξιολογήσεις)
8.6
SevenStarInfo

Hello ! We want to discuss about your project as we have experience in it. What Differentiates us from the other freelancers : # Experience of more than 5 years in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major Περισσότερα

$1000 USD σε 10 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
7.5
nimblechapps

Hi there, Kindly provide some more details of your website so that we can get the idea about the main goals and the purpose of the website. Once we have all the list of the features and their significance then we wo Περισσότερα

$833 USD σε 25 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
7.1
Shopify

Hello, I want to show you all relevant Demo and Designs which is similar to your project completed previously. To make sure about the requirement set and customizations, I want to discuss this project with you further Περισσότερα

$773 USD σε 15 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
6.5
phonedroidapps

Greetings, WE WILL DO THIS WORK AS PER YOUR REQUIREMENT AND EXPECTATIONS. With the experience of over 1600+ web development projects including ANDROID , iOS , WEBSITES , WEB APPLICATIONS AND SOFTWARES we are the fa Περισσότερα

$515 USD σε 10 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
6.7
prashushinde9

Hello, We have accomplished 90% of the project which is similar of your requirement. All we need 10% customization as per your requirement set and specifications. I want to discuss in personal chat in order to explore Περισσότερα

$773 USD σε 20 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
5.7
AleenaIlyas

Hello, I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me anytime so we can have a detailed discus Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
5.7
BitLabs

Hello, I have gone through your outsourced requirements "Create a Mobile Website " and have analyzed that I have right skills (HTML5, jQuery / Prototype, Mobile Phone) to execute your esteemed project. I will com Περισσότερα

$510 USD σε 365 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
5.4
bluecoded

Dear friend, We read through the job details extremely carefully. we are absolutely sure that we can do the project very well. We wish to have a discussion with you. We have some questions for you. Kindly Περισσότερα

$555 USD σε 20 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.6
$555 USD σε 10 μέρες
(81 Αξιολογήσεις)
5.6
Geniusteam

Hello, Can we discuss in detail ?.Do you have any timeframe? We welcome you to join hands with us as we think we are capable enough to start this project and we give you surety of answering all your queries. Περισσότερα

$526 USD σε 15 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
5.1
tarana1

Hello, I read through the job details extremely carefully and I am absolutely sure that I can do the project very well. I can achieve the results that you are asking for., and I am confident I can exceed your e Περισσότερα

$388 USD σε 7 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.8
kripanidhi

Codeigniter/Laravel 5 + AngularJs , Expert for 5 years . I work on all big laravel projects with full features and functionalities and requirements as according to your requirements . We build simple to big Online Περισσότερα

$333 USD σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.0
FutureTechno1

Hi there, I’d like to be considered for your job position. I’m a Software Developer with a strong background developing android & web application. I can turn your requirement in a way that represents your brand and Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.2
dominikgyecsek

Hi, I'm a UK based Full Stack Developer with over three years of experience in different web technologies. I can start right away, I am very flexible and I can work 50 hours/week. Please don't forget to visit my websit Περισσότερα

$600 USD σε 4 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.2
maamekal

Hi, I have developed 100+ mobile application and 200+ websites and web application. I am experienced and hard-working developer with deep knowledge of Android, Java, AngularJS, Ionic, Cordova/phonegap, Meteor, Codei Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.5
RubyOnRail

Hello, Its a pleasure to let you know that I've Completed and Delivered similar project before. All I need to work upon customization part, if we can proceed towards more discussion. I have gone through your project Περισσότερα

$833 USD σε 18 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.1
enigmaitsolution

Hello, Greetings of the [login to view URL] you are fine. I am Raj from Enigma IT Solution which is a web and mobile app design and development company with 3+ years of market proven work experience. Please initiate your Περισσότερα

$750 USD σε 20 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.8
abdulghaffar11

Hello, DON'T AWARD PROJECT BEFORE DISCUSSION, its pretty simple for me but I have few questions to ask, knock me for further discussion, we have 5 years experience in this skills thank you!

$250 USD σε 10 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.6
doessolutionsvw

Assured work done with 100% quality. pay after satisfaction. I am very experienced in Android only the to work at too low cost is to build my profile here because i am new to this platform. Experience matters always Περισσότερα

$277 USD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.6