Απονεμήθηκε

Cocos2dx top developer

15 freelancers are bidding on average $584 for this job

KESHAVINFOTECH

Hi Thanks for your valuable time. :-) Just reply with 'Yes' and We will come up with a. Detail project plan with our comments/queries. b. Best-feasible-real COST & TIMELINE Latest Apps : [login to view URL] Περισσότερα

$750 CAD σε 28 μέρες
(141 Αξιολογήσεις)
8.1
monoLancer

Hello, How are you? I had read your job description and many interest. I check all tech problem via google,and known that i can do this project well. This project match with my skill and experience, i have fu Περισσότερα

$555 CAD σε 10 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
8.0
SevenStarInfo

We are happy to discuss our proposal with you. KEY POINTS THAT MAKE US DIFFER FROM OTHERS: ~ We have 5+ years of experiences in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major iOS and Android developement. ~ 150+ su Περισσότερα

$1000 CAD σε 10 μέρες
(70 Αξιολογήσεις)
7.8
EccentricCoder

Hi mate, I’m not writing any template/pre-written bids like everyone else here. And the worst part is you’ll eventually fall for template bids and guys like me who does the all the hard work writing bid from scratch en Περισσότερα

$250 CAD σε 10 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
7.3
JinTaiZhe

Game [login to view URL] //////////////////////////////////////////////////////////// Hello. I have full experience in Game Development with online and payment using cocos2d, Un Περισσότερα

$333 CAD σε 10 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
6.8
prashushinde9

Hello, I understood the initial scope of this project. Although i want to discuss further this job in order to prepare the final concept for this project. After Complete discussion over the call or in chat, i wi Περισσότερα

$618 CAD σε 15 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
6.4
Shopify

I want to discuss this project with you further, let me know the best suitable time for you to schedule the meeting, Feel free to message me at any time, i used to be online 14 hrs in a day on this website so probably Περισσότερα

$773 CAD σε 18 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
6.4
AleenaIlyas

Hello I have read what you exactly need. I would like to ask you a few questions. Please feel free to contact me anytime so we can have a detailed discussion and finalize our budget and timeline. I will deliver in best Περισσότερα

$555 CAD σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
5.5
bhaveshkhatarani

Hi, Lets Discuss in detail. We have great skills in Android, iPhone, PhoneGap,Cordova, ionic, php, Angular JS,Node JS, Laravel Coddeigniter, Wordpress, Magento , HTML/CSS, Database query, AJAX, Jquery. We are Περισσότερα

$555 CAD σε 10 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
5.6
RubyOnRail

Hi,I have gone through your project description. I could be confident if we can proceed towards more discussion. I am an individual developer and you will be working directly with me if we proceed work on this project Περισσότερα

$833 CAD σε 15 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
5.1
propheticdev

Hello there, Greetings! Thank you for sharing initial requirement over freelance. we have gone through complete job description. By looking at your requirements,we are pretty sure that we can definitely assist Περισσότερα

$350 CAD σε 10 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.6
ITboon

Hello, I have good experince in cocos2dx. I have seen the project requirement and understood that quite clearly. I can start working on the project requirement right a way. I would request you to start the chat and Περισσότερα

$833 CAD σε 20 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.0
CookAmir

Hello, dear. I am an excellent mobile programmer and others. I have been working since last 10 years. During in my career i have developed many programs for [login to view URL] Force. I have sound knowledge in android, iPhone, Περισσότερα

$555 CAD σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.9
themexlx

we have 8 years of experience on developing Website, Mobile App, Software. you will get professional quality of work with in due time and 3 months of free support after delivery. we are also in the highest level of Περισσότερα

$472 CAD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.5
FutureDream1

Hi, client. I have rich experience for cocos2d-x. I am a mobile app developer for iOS and Android devices since 2011. I have worked in a company for about 6 years, but now I am working alone. Many apps/games Περισσότερα

$333 CAD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0