Κλειστό

Cards playing game AI programming

39 freelancers are bidding on average €3100 for this job

mandeepdhalor28

Hello Sir, Hope you are doing great!! I read through the job details extremely carefully and I believe that I am the best fit for this job as I have developed several CARD GAMES(MULTIPLAYER with excellent AI). I Περισσότερα

€2000 EUR σε 30 μέρες
(66 Αξιολογήσεις)
8.5
winmaclin

Hello, With over 11+ years of experience,we consider ourselves very well versed with required technical skills to help you in developing a Cards Playing Game for iOS & Android using Unity We've understood your re Περισσότερα

€2800 EUR σε 45 μέρες
(495 Αξιολογήσεις)
8.6
aistechnolabs

Greetings, I am very thankful for this opportunity. It’s really exciting that we have below similar kind of expertise and work experience:  Similar Type: [login to view URL] Περισσότερα

€4123 EUR σε 30 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
8.6
sphinxsolution

Hi, I hope you are doing well, This is Kunal, we are running small setup of 110+ in-house developers and designers,who have developed more than 300 applications so far for our clients all around the world. We Περισσότερα

€2500 EUR σε 30 μέρες
(71 Αξιολογήσεις)
8.4
Wangxianming

Hello. I know you are here looking for creative and high skilled mobile app developer who can provide you good quality product on time. I can assure you that satisfaction of my clients is my prime goal and many top re Περισσότερα

€2500 EUR σε 30 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
8.2
itIndia2

Hi, Greetings! I would like to work on the project of yours. Would like to discuss it further in details regarding your requirement. I have an experienced team of Untiy3d Developers who have worked on few AI based Περισσότερα

€11666 EUR σε 120 μέρες
(100 Αξιολογήσεις)
8.3
monoLancer

Hello, How are you? I had read your job description and many interest. I check all tech problem via google,and known that i can do this project well. This project match with my skill and experience, i have fu Περισσότερα

€2500 EUR σε 30 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
7.9
pinelg1029

Hi, My name is JIN, an experienced android and ios native app developer with 5 years experience in social, business, photo&video, AR apps and so on. I also have good experience in developing frontend/backend system, Περισσότερα

€3888 EUR σε 30 μέρες
(92 Αξιολογήσεις)
7.7
KESHAVINFOTECH

Hi Thanks for your valuable time. :-) Please check below points : 1. We are developing a cards video games for mobile platforms and we need an AI programmer to improve the AI of the game. If you are interes Περισσότερα

€3000 EUR σε 50 μέρες
(144 Αξιολογήσεις)
8.1
qitsol

Hi there, I've read your brief and can see that you’d like to build a Mobile app (IOS / Android). We have over 240+ positive reviews on freelancer. We did similar projects. Please check our 241 reviews on freela Περισσότερα

€2500 EUR σε 30 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
7.9
SevenStarInfo

Hello, We are happy to discuss our proposal with you. KEY POINTS THAT MAKE US DIFFER FROM OTHERS: ~ We have 5+ years of experiences in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major iOS and Android developement. ~ Περισσότερα

€3000 EUR σε 30 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
7.7
Beautistar

Dear, client. My number one priority is customer service and satisfaction! I have rich experience of several years in iOS and Android app development using Obj-C/Swift & Android. I have also experience with PHP, CSS Περισσότερα

€2500 EUR σε 30 μέρες
(95 Αξιολογήσεις)
7.8
MingFuCui

Hi Client, How are you? I have developed over 70 apps for 5 years. [login to view URL] [login to view URL] I want to discuss with you in detail. Περισσότερα

€2368 EUR σε 30 μέρες
(63 Αξιολογήσεις)
7.5
JoomlaVogue

Hello Sir, First of all, we would like to tell you how we will initialize the project with you Please have a look at our portfolio for Mobile App and Unity Game based projects: [login to view URL] Περισσότερα

€1666 EUR σε 20 μέρες
(68 Αξιολογήσεις)
7.6
mitss

hello i chck youw ant card game app for ios and android os version similar like poker card game please provide em your game functions detailed docuemnt and here please check our developed poker game app features. Περισσότερα

€13333 EUR σε 95 μέρες
(84 Αξιολογήσεις)
7.6
HuiYing210

I feel interesting in your project because I am good at game development. Please check my game in the below. [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

€2500 EUR σε 30 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
7.0
AwaisChaudhry

Hi there! I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I wouldn't call myself a master but I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me an Περισσότερα

€2500 EUR σε 30 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
7.0
Shopify

I want to discuss this project with you further, let me know the best suitable time for you to schedule the meeting, Feel free to message me at any time, i used to be online 14 hrs in a day on this website so probably Περισσότερα

€3092 EUR σε 45 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
6.6
shreeyait

Hello Sir, Hope you are fine there. We are having good experience with Mobile App projects and the reason we came across here to give the best output to your project with supreme quality. We have developed Περισσότερα

€1555 EUR σε 20 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
6.8
prashushinde9

Hello, I understood the initial scope of this project. Although i want to discuss further this job in order to prepare the final concept for this project. After Complete discussion over the call or in chat, i wi Περισσότερα

€3092 EUR σε 50 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
6.4