Ολοκληρωμένο

Android geofence app big fix 2

Ανατέθηκε στον:

$90 USD σε 5 μέρες
(69 Αξιολογήσεις)
6.2

7 freelancers are bidding on average $116 for this job

CleanMaster

Hello Sir, I read your job description very carefully and I believe I am very qualified for your project. I can start your project immediately and finish your project successfully within given timeframe with high qu Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
6.3
kaustubhkpatil

Dear Sir/ Madam, Make your idea into reality is my MOTO. I am interested in this project as it is exactly within my scope of expertise: I am ready to start from today.I have 6+ years of experience in Android devel Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.1
loveMobile523

Dear Client! First of all thanks for your great job. After I see your article and I knew that this job is very suitable for me. I will not boast. But the process will validate my ability to work with you. I'd lik Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.4
developerhendy

i didn't understand what you mean by "This project is only for pkpdeveloper." please explain it I am Expert Android Developer with 2 years of experience with native Android using Java

$100 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Danny820

Hello, client. What is your main point? Please share with me more detail. If you are looking for a reliable and talented developer, I am just a right person. You can prove my skill via interview and this projec Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
CodeShood

Hello Sir, I am an iOS, Android application developer and project manger of our mobile team. I have over 3 years experience in iOS , Android (Native, Hybrid). As you can see in my profile that I am new here but you Περισσότερα

$100 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
chamanladnun

**I can do** Hello, Thanks for giving me an opportunity to place a bid. I, Chaman, am leading an expert of Mobile App Development, with more than 2+ years’ experience in the same domain; I have already devel Περισσότερα

$111 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0