Κλειστό

Add Client Certificate support to OkHttp

We are using OkHttp - [url removed, login to view] - but I need to support client certificates manually (not registered on the device but embedded in the software). Can you add Client Certificate support to OkHttp?

Ικανότητες: Android, Mobile App Development

Περισσότερα: mysql client android device, opengts add device, add device opengts, tversity add device, openvpn client linux device, net add custom controls manually custom controls, client tracking device sales, add images magento manually, add components joomla manually, read client serial device html page

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 3 αξιολογήσεις ) Bellingham, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #7901703

5 freelancers are bidding on average $730 for this job

KESHAVINFOTECH

Hi Thanks for your valuable time. :-) Just reply with 'Yes' and We will come up with a. Detail project plan with our comments/queries. b. Best-feasible-real COST & TIMELINE We will provide you a. Nice Περισσότερα

$747 USD σε 30 μέρες
(139 Αξιολογήσεις)
8.1
huzefagadi

I have worked with Okhttp can you brief me on the details of the app. I can do this Regards Huzefa

$736 USD σε 3 μέρες
(97 Αξιολογήσεις)
6.9
seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement and I have great experience in handling -Native: iOS, Android (Objective-C, Swift, Java), PhoneGap, JNI, NDK (C/C++),Cocoa, Cocos2d game engine, OpenGLES, Περισσότερα

$1030 USD σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
7.2
shreeyait

Hello Sir, Hope you are fine there. We are having good experience with Mobile App projects and the reason we came across here to give the best output to your project with supreme quality. We have developed Περισσότερα

$580 USD σε 15 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
6.8
mukin12

A proposal has not yet been provided

$555 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0