Σε Εξέλιξη

ARBlender - android app with chrome page

Ανατέθηκε στον:

malviyamanish

Hello Hiring Manager, I hope you are doing well ! We are a company and here 60+ developers are working for web and app development in different-different platform . I am graduate in Computer Science and Engineering w Περισσότερα

$561 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
4.7

31 freelancers are bidding on average $734 for this job

technorizen

Hello , I have seen your description and I am fultime developer for Android and I have worked on more then 100 apps and worked on social app , dating . taxi app restaurant and many app, I will deliver Περισσότερα

$1000 USD σε 12 μέρες
(148 Αξιολογήσεις)
8.4
SevenStarInfo

Hello ! We want to discuss about your project as we have experience in it. What Differentiates us from the other freelancers : # Experience of more than 5 years in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major Περισσότερα

$1000 USD σε 10 μέρες
(61 Αξιολογήσεις)
7.7
$555 USD σε 15 μέρες
(74 Αξιολογήσεις)
7.3
jinc107

Hello. I have developed many Android apps for 7 years. I checked your proposal. Of course I am sure I can complete your job PERFECTLY and SMARTLY. Hope to work with you. I want your reply. Thank you.

$561 USD σε 1 μέρα
(35 Αξιολογήσεις)
7.0
Rajkalyan

Hi we will doing for project android app hereby portfolio My freelancer profile : www.freelancer.com/u/Rajkalyan.html Here are the apps that I have done myself or with my previous team 1) nimble wireless Περισσότερα

$561 USD σε 1 μέρα
(90 Αξιολογήσεις)
7.0
shreeyait

Hello Sir, Hope you are fine there. We are having good experience with Mobile App projects and the reason we came across here to give the best output to your project with supreme quality. We have developed Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
6.8
gold2star

Hi, Dear Employer! How are you? I read your description carefully and understand your requirements fully. I am really interested in your project and agree on Milestones for payments. User-Friendly Interface And Cl Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
6.4
Julian29

Hello, I am full stack mobile developer available for quality work on time. I saw your post and understood that you need ARBlender Android app and i will design and develop app from zero which means UI design, Datab Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
6.9
ecurser1

Hello, Happy new year I like to discuss your mobile App requirements in brief and present you my queries on your requirements. I can develop android and ios native application with web admin penal and ux/ui About m Περισσότερα

$842 USD σε 15 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
6.7
$561 USD σε 1 μέρα
(26 Αξιολογήσεις)
6.0
bhaveshkhatarani

Hi, We make a detail review of your given description and understand it very well. We will build with all features as you required. We would approach your project by starting with wire-frames and getting the desi Περισσότερα

$944 USD σε 14 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
6.3
$500 USD σε 1 μέρα
(17 Αξιολογήσεις)
5.9
winlancerinc

Hello There, I've gone through job description attached document and its very interesting project, i would like to discuss this project in detail. Core Skills: ------------------- 1. 6+ Years of Native Mobile Περισσότερα

$1111 USD σε 5 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.8
super2lao

Familiar interface and simple algorithm encourage your work. • Main Section: Website & Mobile • Languages: Objective C , Swift , PHP, Java, SQL, HTML, CSS, JavaScript, C, C++, C#, • Web Frameworks: Laravel , Wordp Περισσότερα

$531 USD σε 1 μέρα
(14 Αξιολογήσεις)
5.9
FutureTechno1

Hi there, I’d like to be considered for your job position. I’m a Software Developer with a strong background developing android & web application. I can turn your requirement in a way that represents your brand and Περισσότερα

$666 USD σε 1 μέρα
(13 Αξιολογήσεις)
5.3
hawkscodeaus

Hello, I am Sunil, skilled in developing Android ,Iphone, and Ipad apps. My skills includes Android SDK, JAVA ,Android Development Webservices, Cocoa Framework ,XCode ,iPhone SDK ,Cocos2D,OpenGL ES ,, Master Data Περισσότερα

$561 USD σε 1 μέρα
(13 Αξιολογήσεις)
5.6
SeanCooner

Reading................Respected Client, We are working in IT since 5+ years added on that we have seen your project detail which meets our criteria & feasible for us. Our senior developer has 5+ years of experience Περισσότερα

$1000 USD σε 11 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.5
Srashtasoft

Hi Dear, Hope you are doing well! I am Kumarsingh from Srashtasoft. We don't just build an application,... We build the reputation, trust, and relationship. Thank you for this wonderful opportunity.I have excel Περισσότερα

$1333 USD σε 30 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
4.6
bizdigitalbrain

I develop IOS ( iPhone/iPad app ) , Android Mobile Apps About me: …………………. -- 6.5+ years’ experience developing mobile applications.   -- Platforms::- iPhone,Android,iPad   -- Expertise ::- Native Mobile Ap Περισσότερα

$561 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
4.2
oasiswebinfotech

Hello Sir, I have gone through your PDF and discussed you also , This my profile also please award me your task here and i have start your work ............As per our discussion on chat ............

$1000 USD σε 30 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.1