Κλειστό

build app like ipad 5 finger to close app for android tablet

hi im looking the person who can make a simple app like ipad 5 finger multi tasking gestures to close any app running or something what the ipad do , pls pm me thanks

note: can search at youtube how this 5finger run

Ικανότητες: Android, Mobile App Development

Περισσότερα: finger close android, finger close app android, finger app close android, android close app ipad, android finger close, close app ipad, android finger gestures, close app android ipad, close app ipad android, finger close app, close android app ipad, ipad close app android, finger android, android finger, android tablet close app ipad, android finger close app, finger android app, close ipad, close app android finger, ipad finger android, close app finger android, close android ipad, ipad finger close, android app close app ipad, android gestures close app ipad

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) Malaysia

Ταυτότητα Εργασίας: #1587857

4 freelancers are bidding on average $313 for this job

CataHHH

Hi please read pm.

$450 USD σε 30 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.2
ranakrishnapaul

Hello, I am confident enough to accomplish this app for you. So I deserve this project. Please reply me we will discuss further about this project. Recently I published one free app of mine in Android: The link i Περισσότερα

$200 USD σε 20 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
5.2
kynareth

thank youthank you

$450 USD σε 5 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.5
Alexandertechno

PLEASE CHECK PMB

$150 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0