Κλειστό

raspberry pi

25 freelancers are bidding on average $725 for this job

shahbaz1980

Hello, good day. Please provide us details for the work to be done. We have Pi3 and all test equipment. looking Forward, Shahbaz.

$750 USD σε 30 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.5
DamithaKD

HI, About the Project : Can i have more information about the project ? About ME : I am a programmer for 10 years and has perfect reviews on all my projects. I am a Expert in Delphi and Scjp, I have a Diplom Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
5.1
endlessflier

Hi. I am very interesting in your project. I have many experience in embedded linux and video/audio streaming. I was mastered in Embedded System and developing in embedded linux and video/audio, network communicat Περισσότερα

$700 USD σε 10 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.6
designvin

Hello, I have about 18 years of experience in embedded product development. I have also worked on Raspberry Pi based projects in and outside freelancer. I have a good reputation and rating in projects and would like Περισσότερα

$777 USD σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.1
ahmad5857

Hi sir, We are team of expert engineers who are sound experienced in embedded systems (arduino + other microcontrollers), programming, circuit designs, electronics, product designs, pcb layouts, database management, Περισσότερα

$300 USD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.0
LeoTheFreelancer

Proposal Electronics, Wireless, Android Board Support Package Let me introduce myself, I am a freelance Senior Engineering Manager in Project, Research & development, from a Studio named LeoTheFreelancer. We have t Περισσότερα

$277 USD σε 45 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.2
ranganathp

FREELANCER RECOMMENDED ------------------------------------------------------ Can help... I am an Expert... Lets Start! Please start a Discussion with me and we can get started from there... Please check the past p Περισσότερα

$2000 USD σε 21 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.5
abhishekkd

Having experience in working with RPi I can work in your project. please provide more details. Rgds, Abhishek

$333 USD σε 15 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.6
estebantoribio

Hi, I'm an Electronics Engineering student from Argentina. I consider I'm able to help you. I'm new to freelancer but that doesn't mean I have no experience, you will get from me the best effort to get a job done that Περισσότερα

$250 USD σε 25 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.3
rezakhosravi

Dear Sir/Madam, This is Reza from Malaysia. I am a raspberry pi technical support in Malaysia and I am expert in hardware and software. Please let me know how can I help you. Regards

$555 USD σε 10 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.0
salmansohail95

Hi, I can easily complete this task for you and I can start right NOW. I have already good experience in arduino programming. I am highly interested in getting this job and thats why bidding the low. Moreover, I will Περισσότερα

$277 USD σε 8 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hegazy

Hello I have good history and high reputation working on raspberry. Please check my upwork history. Got more than $120,000 of projects here on raspberry and beaglebone. What do you want to develop? Thanks.

$5555 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
3.2
NicyTaneja1

I have done many projects on raspberry pi. I have interfaced camera, Bluetooth, microphone, speakers and GSM to the Raspberry Pi. I made the GUI also for Raspberry Pi using Tkinter. I used Python for coding. Moreover, Περισσότερα

$266 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
PratikSKulk

Dear Hiring Manager, I am an experienced IoT Engineer based in Pune. I have worked extensively on Raspberry Pi. I have very good profile on other freelancer site and now I am getting started here. I would like to Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$555 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
beyobox

to see my work plwase visit my website ... [url removed, login to view] ... please contact me for more discussion.

$250 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$333 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Hilogicsys

Dear Sir, i Possess Huge experience in Raspberry Pi Programming in C & C++ with with native C/C++ compiler also experienced in Qt5 apps for Raspberry Pi.

$444 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0