Ολοκληρωμένο

arduino

Ανατέθηκε στον:

sahanwa23

Hi! Im an electrical and electronic masters student studying in UWE. I have the experience of programming in C/C++/Assembly/Arduino/PIC C/MikroC/MATLAB for more than three years. I also have the knowledge and experie Περισσότερα

$250 SGD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.7

3 freelancers are bidding on average $435 for this job

sagradoamicus

A proposal has not yet been provided

$500 SGD σε 5 μέρες
(89 Αξιολογήσεις)
6.9
powerMATLAB

Dear Sir , I have long experience working in design lab. I would do your work in time frame you specify. regards

$555 SGD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0