Κλειστό

Looking for experienced medical writers

27 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $6/ώρα γι' αυτή τη δουλειά

asadss32

Hi, I am a medical graduate (MBBS), currently doing my PG in Medicine. I am passionate in medical writing and research... I may aid you in this task as you are asking for medical graduates.... Let's talk..... Περισσότερα

$16 USD / ώρα
(5 Αξιολογήσεις)
3.9
saiphoenix

Hi, This is Siddharth. I have completed my MBBS degree. Currently, I am doing my Internship and preparing for Post Graduation .Writing Medical article is my passion .I have experience writing Medical Article . Recent Περισσότερα

$3 USD / ώρα
(1 Αξιολόγηση)
2.2
Mousumi89

Hey there! I’m so excited to be working on your project. Having handled a variety of writing assignments for the past 4 years, I’m pretty sure that your work will be of the finest quality when I take it under my banne Περισσότερα

$5 USD / ώρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.0
openhorizon2020

Hi, I am a dentist from Egypt. I am very interested in your project. I a freelancer medical writer since 2009. I've finished writing hundreds of articles, blogs and many e-books. I am Basic Expert Author in Ezinearticl Περισσότερα

$5 USD / ώρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.1
$5 USD / ώρα
(1 Αξιολόγηση)
1.5
TechnoKats

Dear client, I am an experienced writer with a Bachelors Degree in Biology and 17 years in healthcare, researching and writing medical documentation. I would enjoy the opportunity to work with you on a variety of medi Περισσότερα

$22 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$8 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
blackeyedpanda

A proposal has not yet been provided

$4 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
MohamedMustafa7

Hello Sir, I am Mohamed Mostafa, I am a doctor. I have a bachelor degree of Medicine and Surgery from faculty of Medicine - Ain Shams University. I am experienced in medical writing, medical transcription and tra Περισσότερα

$4 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pilarica1

I am a Doctor, graduated of Medicine and Surgery, who has moved permanently from Madrid to Singapore. I am looking for a job in the field of health. My medical background grounds my persona in the understanding Περισσότερα

$11 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Rashad83

A proposal has not yet been provided

$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
idzwan88

I am a qualified doctor currently on a sabbatical to pursue my interests in non-medical fields which include writing/blogging, travelling, arts, pop culture and current events. While my employment in the last 3 years Περισσότερα

$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
phoenix123garcia

Dear employer, I have recently written nutrition articles and ghostwritten ebooks for different clientele in past. I have a Physics background, but my minor was Biology, and I have done projects on Immunology. I certa Περισσότερα

$3 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
akshayzanjurne1

I am a MBBS Doctor from prestigious Nair Hospital Mumbai

$13 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bcarandang

Hi! I am a licensed general physician. I've been freelancing for several year with most my work involving both fiction and nonfiction writing. My hours are flexible as I am currently studying for my american license (I Περισσότερα

$8 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
abohemeed

hi , i have MBBS medicine and surgery from sudan . i wish the best for you . i have experience in medical writer field

$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
MohamedKandeal

I am a GP , i am a team member at many medical websites e.g ( Osmosis , Altibbi ) . I have done many research about medical technology , medical equipment . I can gather and summarize any medical data that would help Περισσότερα

$4 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
yashodhara123

I am a final year medical student who has been working as a passionate freelancer writer for various websites, magazines and mobile applications for over 6 years. My fields of interest mainly include medicine, health Περισσότερα

$6 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
2.6
DrPrasadJadhav

I am medial professional with good hand on experience in writing medial articles, designing projects for clinical trials which includes pharmaceutical research experiences

$6 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0