Κλειστό

Write some Software

8 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $122 γι' αυτή τη δουλειά

kjgroup197318

---Best Result on Time! Pro Matlab Simulation and Engineering Expert! No Problem!----- Hello, dear! I'm interesting of your project because I'm expert of Matlab Simulation and Engineering so that I have some good Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(174 Αξιολογήσεις)
6.8
kstudio1

Wonderful Project! We are pro in Matlab. We are Masters of Mathematics and Control Engineering. We will complete your project in time. Thanks.

$150 USD σε 3 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
4.6
TheAVashe

Hello!! I understand that you wish to implement fuzzy c-means for capacitated vehicle routing, which also happens to be a TSP problem. Is there any specific scenario or set of constraints that you're chasing? Also, pl Περισσότερα

$160 USD σε 5 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.2
$150 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.2
$155 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.7
Valuesolutions

Hello, how are you? I hope you have a bright day/evening from your side. I have read the details provided, but please contact me so that we can discuss more on the project. I believe I have the required skills in this Περισσότερα

$147 USD σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.6
weirong626

Hello, Dear friend. I am expert in matlab, physics, math,... I have a lot of experiences in many fields. I can help you well. Please contact me. Best regards.

$100 USD σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.4
iridescent2x15

I am software engineer.I have read the description and i would like to work for you.I can complete your task in [url removed, login to view] further details please inbox me. Thank you.

$100 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sadaf03

Expert in Image Processing/ Computer Vision and done many projects in image processing with openCV and Good in Algorithims(Preprocessing, segmentation, post processing, Feature extraction(HOG, SIF, GLM, Conture, Haris Περισσότερα

$66 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$100 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0