Κλειστό

Satellite Attitude determination

11 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $476 γι' αυτή τη δουλειά

kjgroup197318

---Best Result on Time! Pro Matlab Simulation and Engineering Expert! No Problem!----- Hello, dear! I'm interesting of your project because I'm expert of Matlab Simulation and Engineering so that I have some good Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(174 Αξιολογήσεις)
6.8
$555 USD σε 10 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
5.1
kstudio1

Wonderful Project! We are pro in Matlab. We are Masters of Mathematics and Control Engineering. So, We will complete your project in time. Thanks.

$400 USD σε 10 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
4.6
zeshankhan43210

Hi. I am a professional Electronics Engineer having expertise in Mathematics and Physics. I have experience in sensors and their interfacing with the systems. Provide me your complete requirements.

$1111 USD σε 19 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.0
$500 USD σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.2
lingung525

Hi, I am an expert in Matlab. I have much experience in formation flight control for a pair of satellites. I can do this project with high quality. Regards.

$355 USD σε 10 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.3
ServandoGerman

Hi there, Could you provide more information on what you aim to achieve? I have previous experience developing simulation and control algorithms in a range of applications. Regards

$250 USD σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
2.9
$500 USD σε 10 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.7
$555 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.3
weirong626

Hello, Dear friend. I am expert in matlab, physics, math,... I have a lot of experiences in many fields. I can help you well. Please contact me. Best regards.

$250 USD σε 10 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.4
$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$300 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Ahmedgamal01

Hello! I'm a postgraduate aerospace engineer (MSc degree). I'm experienced in Control systems and attitude determination since i had this course and i achieved A+ in it and also we did a cubesat and i was responsibl Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
LeoTheFreelancer

Proposal Mathematical Physics and Computational Physics using Matlab Engineering Physics Research & Development Experience since 2005 (10+ Years) History and Philosophy of Science (Physics) Logical Thinking Int Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
carlosmaita

Hello, I can help you with your project. i have knowledge in telecommunication & MATLAB. If you are interested, let me know .

$555 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0