Ολοκληρωμένο

Matlab | Image Processing

Ανατέθηκε στον:

AlexKorea

I'm currently doing research on computer vision and image processing. Any details on the project?

$30 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.4

12 freelancers are bidding on average $68 for this job

aminariaz

sir i can help u with this project i have done masters in computer engg with specilization in image processing and pattern recognition this is a dummy bid i can give u an exact estimate after we discuss the project hop Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(102 Αξιολογήσεις)
6.1
mind8

Hi! I am risk manager with more than 10 years experience. Since 2005 I have been dealing with credit (including financial statement analysis, PD model building, machine learning), market, liquidity risks and interest r Περισσότερα

$150 USD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
4.3
$30 USD σε 1 μέρα
(12 Αξιολογήσεις)
3.9
smab1176

Dear Concerned, I am a professional engineer with already 5 published research papers including 4 in Journals and 1 conference paper. Apart from my engineering background I have been involved thesis and dissertation Περισσότερα

$100 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.8
azeezsodiqkayode

I'm proficient in Matlab, I will like to work on your project with my experience, I await your response as soon as possible. Thanks

$30 USD σε 0 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.4
rashidhussainrhk

Hey I have been working on image processing for 3 years and i solved many complex problems both on matlab and .net framework .. i will give you quality work i worked on face recognition text detection ocr etc

$30 USD σε 0 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$35 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
powerMATLAB

Dear Sir, Me and my husband have a business of software consultancy. We have a team to deliver the programs in time. regards

$277 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$35 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
geolal

I am an experienced matlab programmer with knowledge about image processing in a wide range of it. If there were a description about the project, I could be specific about the working plan. However, I can assure you ab Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aronisch

Give me more info... I use matlab for many years as my main program for medical image processing

$35 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0