Απονεμήθηκε

Impelement Sliding Mode and backstepping for E- Vehicle

9 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $494 γι' αυτή τη δουλειά

uetian09ee506

I am an Electrical Engineer having specialization in Electronics and Control, teaching in Electrical Department at FAST National University Pakistan. I am also persuing my MS degree in Electrical Engineering with speci Περισσότερα

$450 USD σε 4 μέρες
(190 Αξιολογήσεις)
6.9
seshupower

Hi, I am a post graduate power electronics engineer and having very good experience in product design and development. I am excellent in SMPS, supplies design from few watts to KW range using Buck, Boost, Buck -boost, Περισσότερα

$555 USD σε 15 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
6.0
bchandra1955

pls attach full paper / Formulation Professional controls domain engineer can help you .........................................

$300 USD σε 10 μέρες
(84 Αξιολογήσεις)
6.0
abidraza8

Hi. I am PhD Researcher in Control System. My field of interest is non linear control system. I have published two conference papers on Sliding Mode Control.

$700 USD σε 10 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
4.6
chyconsl

Hi, I have read and understood the project description and possess the skills required to meet your needs. Please give me a chance and reply. Thanks.

$555 USD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.9
tienmen111

Hello, dear sir. I have just read and interested in your post. I can do it fastly, correctly and qualitatively. If you award me, you will get good results. Would you mind contacting for me please? Then we can dis Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
2.9
lingung525

Hi, I am an expert in Electrical Engineering. I have much experience in Design Sliding Mode and backstepping and LQR controllers. I can do this project with high quality. I am waiting your message.

$380 USD σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.4
weirong626

Hello, dear. I am an expert in Mathematics, Physics.... I have my a lot of experiences in many engineering tasks. I can help you well. Please contact me. Best regards.

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Newforce

Hello there, we can work on this project at most reasonable price with no compromise on quality and customer service. We have successfully completed similar projects in the past and having gone through your requirement Περισσότερα

$555 USD σε 21 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kudretabiniz

I have a PhD in control systems, did lots of past work on sliding mode, LQR and backstepping. 10+ years experience in MATLAB. Don't be fooled that it says 'New Freelancer', I am new to this site only, I have delivered Περισσότερα

$700 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0