Κλειστό

Security in smart grid

9 freelancers are bidding on average $2626 for this job

rozeny2k

Hi i am an experienced technical writer with an MS in Computer Science and Engineering. Check my work history. I have completed 200+ technical writing projects on several IT topics including network, security, system, Περισσότερα

$2800 USD σε 30 μέρες
(94 Αξιολογήσεις)
6.7
kjgroup197318

-----------------------------Professional MATLAB Developer! Best Result in Time!------------------------------- Dear sir. I read your project description very carefully. Your project is very interesting to me, beca Περισσότερα

$2000 USD σε 30 μέρες
(197 Αξιολογήσεις)
6.9
seshupower

Hi, I am a post graduate power electronics engineer and having very good industrial experience in product design and development. I worked for many projects and executed MS and PhD thesis using MATLAB simulink , PSIM a Περισσότερα

$2777 USD σε 50 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
6.0
hrobin

Hello! I am a talented Electrical Engineering Engineer and Electronics Scientist looking to be hired. Throughout my career I have been working with Electrical Engineering, Electronics and Engineering for many compa Περισσότερα

$2947 USD σε 30 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
5.8
$2500 USD σε 30 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
5.7
$2500 USD σε 30 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.7
ratheesh92

Hi, I have more than 12 years of experience in embedded system design and development and i have a team of web and mobile application development with more than 6 years of experience. I have attached some of links her Περισσότερα

$2777 USD σε 30 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.7
$2500 USD σε 15 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.0
sahanwa23

Hi! Im an electrical and electronic masters graduate of UWE. I have the experience of programming in C/C++/Assembly/Arduino/PIC C/MikroC/MATLAB for more than three years. I also have the knowledge and experience of EL Περισσότερα

$1500 USD σε 10 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.2
ciphe

I have written ~3 Research Papers / Posters. ​​ I have MS in Information Security with research interest of Cryptography. I have implemented Cryptography algorithms in Java and C, written security solutions in J2 Περισσότερα

$3333 USD σε 30 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.1
$2500 USD σε 30 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.9
solutionEngrn

hi I have done a lot of smart grid work using matlab. Be it Flower Pollination Algorithm (FPA) or other algo, I can get it done for you. I will program shiftable and non shiftable appliances to work accordingly. Plea Περισσότερα

$2944 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0