sending email

Προϋπολογισμός £250 - £750 GBP
Προσφορές 13
Μέση Προσφορά £464
Status Closed

I need to send like 100000 email's every day

Get Free Quotes For A Project Like This

Ψάχνετε να βγάλετε μερικά χρήματα;

 • Καθορίστε τον προϋπολογισμό σας και το χρονικό πλαίσιο
 • Σκιαγραφήστε την πρότασή σας
 • Πληρωθείτε για τη δουλειά σας

Προσφορές σε αυτή την Εργασία

 • dgoudeau Profile Picture

  dgoudeau

  Houston,  United States

  I am a very passionate, hard working person. I pay extremely close attention to details, and I can understand and follow instructions extremely well. I can type at the speed of 40-50 word per minute.I have excellent experience with Microsoft Office, including but not limited to Word, Powerpoint, and Excel. I am definitely open to learning new programs if there are different ones you prefer to use. I have experience working in the office, dealing clients, sending out mass emails, and email handling. I have learned how to balance a large workload and always make sure the quality is my top priority. I also have experience with many different social networking platforms such as Instagram, Twitter, and Tumblr just to list a few. I do have experience in creative writing such as play scripts, short stories in first, second, and third person. I have created Instagram posts and managed a few companies' Instagram. Examples of my posts and writing are available upon request.

 • narayansingh0 Profile Picture

  narayansingh0

  New delhi,  India

  I am a talented PHP Programmer looking to be hired. I have experience working as a Website, Web application Designer & Development Developer.. My other skills include Internet Marketing, PHP , MySQL, Codeigniter, woocommerce, wordpress, web services. I also have good experience in seo, smo, and email marketing. I can increase the followers on your social media business page/account.

 • chiragdosi Profile Picture

  chiragdosi

  Jaipur,  India

  6+ Years of experience in Linux- RHEL | FedoraCore | CentOS | |Ubuntu | Debian ======================== Managing Dedicated Server | Managing VPS Server | Complete Server Setup and Management | Server Security | Server Optimization | Mail Server Setup and Managment | Exim | Postfix | PowerMTA WHM/cPanel Management | Virtualmin | Plesk Panel Management | Website Panel |Core Server Management | Amazon Web Services | MySQL | PHP | Apache | SQL | IIS | DNS Management | Send Mail Server Monitoring | | Backup Management | Backup Recovery Server Migration | SSL Certificates and installation | DDOS Protection | NGINX | Firewall Configuration Email Marketing Services-: Interspire Email Marketer | OemPro | Bulk Mailing Credits | PowerMTA | SMTP Servers Techniques used in Email Marketing:- - IP Rotation - SPF, Domain Keys Enabled - Reverse DNS enabled - Open Relay Disabled - DMARC Enabled - Dkim-Milter - AntiVirus & Anti Spam Checker - Feedback Loop (FBL) - Mail Queue Monitoring

 • brownique Profile Picture

  brownique

  Port harcourt,  Nigeria

  Brownique Solutions provides World Class Web Solutions at the best price for the best quality of services. Our Areas of Specialization: Specialize in Email Deliverability and 93% successful inboxing rate, Email designs (Newsletter designing) and handling, Email Cleaning, etc Specialise in Social Media Management (posting, content, engagement, scheduling, etc) and Marketing (adverts, PPC, CPC, likes, fans, followers,, etc) of Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, etc Specialise in SEO strategic enforcement, Backlink Building, etc Specialise in website removal of errors from website and virus/trogan. Specialise in Content generation from web scraping with full data compliments and leads generation. Customization and development of E-commerce websites using prestashop, WordPress, opencart, etc. We beat the deadline to give top quality results. We are fluent in English & available via Email, Skype, Whatsapp & ICQ Thank you for spending your valuable time on my profile :)

 • webrevolution Profile Picture

  webrevolution

  Islamabad,  Pakistan

  We provide quality Email Marketing services with highest response rate in freelance circuit. Our mission is simple, deliver your emails to your target audienc'e inbox every time. Our response rate is far better than other freelancers here because the method we use to delivery your emails is unique and it works every time. We are delivering to inbox of even toughest ISPs like Yahoo, hotmail, gmail and aol. Besides, you get quality managed email marketing services as a bonus. We do most technical work for you, that frees you from technical hassles and lets you focus on thing that you are best at, the marketing. Our reviews and 100% positive feedback speaks volumes about quality of our work. Customer satisfaction is our number 1 priority , no matter how big or small your project may be. So I look forward seeing you other side of project biding dashboard.

 • shahn2 Profile Picture

  shahn2

  Lahore,  Pakistan

  have 2 years experience in the following areas: Email Marketing, Responsive Template Designing and Coding, Email Content Writing, Internet/online Marketing, Bulk & Mass Emailing using Interspire,PowerMTA SMTP servers Dedicated Email Server, Advertising on Craigslist & Backpage, . I have 150 Million Email lists, Premium Power MTA & Premium Interspire Addons services. - Linux Expert with Email Sending Bulk expertise: Experience in Linux Servers (Redhat, Fedora, CentOS and Ubuntu) with configuration of NFS, SAMBA, Apache, NIS, SQUID, BIND,DNS, DHCP, VSFTPD, SSH, SCP, SFTP,cron jobs,rsync,backups and restore, MySQL, postfix, Tomcat, etc Email Markeeting servers like Interspire,Powermta(pmta) and pommo Mail servers like Zimbra with auto bcc emails,backup of zimbra,global signature etc & squirrelmail(webmail) C-pannel and domain registrar seetings with dns(spf,dkim,sender id etc) LAMP (Linux,Apache,MySQL,PHP) and wordpress instaalation Shell/Bash Scripting Languages Ip tables chains and rules for Linux firewalls packet filtering Installation of plesk control pannel VOIP and Asterisk(PBX) Virtualization (VM Ware, XEN & virtualbox) Web acceleration technologies such as Nginx, Lighttpd Experience to configure and work on Linux web based tool such asVirtualmin and webmin Microsoft Windows Servers 2003 and 2008 (Active Directory, DNS, DHCP, FTP, IIS, WDS, - Promote your business online by email marketing. Increase your opt-in, sales, open rate and click rate and deliver you report with login password. Our Services Glance : - HTML5, CSS3, Photoshop, Illustrator - Email Marketing, Bulk Email, Email Handling, Email Scraping. - Responsive Email Template & Newsletter Designing and Coding. - Data Encoding, Data Mining and Data extraction from internet research Jigsaw,Data.com,Salesforce and via Scrapbox auto - Creating HTML based templates with full responsive mobile,tablet,Pc and emails optimized for desktop email clients and mobile devices. -Bulk Mass Mailing and Business Mailing. - Analyzing Campaign and Tracking Results after sending emails - Designed Email Marketing Template and Newsletter and flyers - Lead Generation through Bulk Emailing & Social media Marketing, Fb Ads campaign,Google Adword etc. - Email Extractor, Email Verification sort out blacklisted emails - Social media marketing by creating profiles, Increase Traffic and Backlink,Rank ,Youtube ranking incress viewers,likes all over the world. ---------------------------------------------------------------------------- I am a HR- Recruitment Professional over 2 years experience with my USA,Canada and Pakistan Clients and deliver the best contractors and freelancers with 100% quality turnout. Client Satisfaction" is my first priority and the quality work with accuracy on time work deliver " I can do it all kind of data entry work and provide online and Offline Data Entry * Facebook Likes, Twitter Followers, and all social-Media Sites & Networks target Traffic provider with real peoples Not fake. *Adposting CL, Backpage, ebay, Oodel, Olx, and all the free Classified web site. 1- Social Media Network Marketing (Facebook like,Twitter Follower,YouTube Like & views) 2- Data Entry Specialist online & offline 3- Virtual Assistant 4- Personal Assistant 5- Data Mining 6- Lead Generation 7- SEO ( Search Engine Optimizations) 8- Web Research 9- Admin Support 10- Email Marketing 11- Online Advertise & Internet Marketing 12- Customer Support 13- HR- Recruiter 14- Ad Posting 15- Forum Posting Blog Posting 16- Web Research / e Card /Contact Information Research/ 17- Project Manager CRM My rate of pay is negotiable depending on the particulars of the assignment and may increase or decrease depending on the position offered. I have won a "Top Data Entry" and a "Top Research

 • emarketingcombd Profile Picture

  emarketingcombd

  Dhaka,  Bangladesh

  ★★★★★ Available for immediate hiring ★★★★★ 5 years of working as an ESP ★★★★★ 100% Email Delivery Solutions My Key Skills Are: ✩ Power MTA ✩ Email Marketing ✩ SMS Marketing ✩ Lead Generation ✩ Email Deliverability Consulting ✩ Green Arrow MTA ✩ Interspire ✩ Mail Wizz ✩ Send Blaster ✩ Atomic Studio ✩ Mailchimp ✩ Get Response ✩ IP Reputation Monitoring ✩ Feedback Loop Monitoring i'm an Email Marketing Professional and Focused on Bulk email and SMS Marketing. i'm an Email Service Provider (ESP) in my Country for 5 Years and gained Knowledge and Skills on Bulk Email and SMS Marketing. i have my own server Setup to Deliver Millions of emails per day and it's Hosted in my Country . i have my Office in Dhaka with 5 Employees to take Care of my Delivery Servers. i do have USA,UK,AU,CA Business Databases too. i can Setup Interspire,PowerMTA,Mailwizz etc .

 • adnanbahrian Profile Picture

  adnanbahrian

  Karachi,  Pakistan

  Remarkable Achievement: Maintain good relations with all Employers and customers as well which is good ASSET for me. My Expertise & Skills : Hello, I'm An Expert In These Skills since 2012:- > Email Marketing > Email Cleaning / Verification > Email Marketing Server Provider >Newsletter Designing > Logo Designing > Web Designing > PDF to Excel / Word Typing > Data Entry > Excel > Word >PDF > Web Scraping > Graphic Design > Web Search > I believe in the long term relationships with my clients and always tries to work up to client satisfaction.

 • Marie1234 Profile Picture

  Marie1234

  Fateh Jang Attock,  Pakistan

  I am highly experienced in Website Scraping,Data Entry,Web Search,Data Processing,Internet Marketing,Email Marketing and Leads Generation . My Fresh Scraped Websites For Email and Contact Details are Listed Below : 1- TripAdvisor 8-eBay 15-data dot com 2- Yellow Pages 9-Amazon 16-Houzz 3- LinkedIn 10-Zillow 17-Google Maps 4- Alexa 11-Crossfit 18-Uber 5-Gumtree 12-YP 19-Odds Portal 6- SoundCloud 13-Yelp 20-Shopify 7- Zoominfo 14-Yell 21-Allot More :) i will provide 100% Guaranteed services. My Motive is to make my employer Happy without adding additional charges.

 • babitabubu Profile Picture

  babitabubu

  Kolkata,  India

  Profile : Experienced cross-browser website builder -HTML5, HTML, CSS, CSS3, JavaScript, jQuery, Ajax, Smarty, XML, Bootstrap, WordPress PHP programmer /coder with good MySQL, Email Signature/ Email newsletter Key Skills : Ability to create a functional website from given design. Technical Experience : (x)HTML, HTML, CSS, CSS3, JavaScript, PHP, and MySQL, ajax, jQuery,java 2 micro edition, Flash Actionscript, XML, XSL,Smarty, Bootstrap, Email Signature/ Email newsletter Designing Tools : Photoshop, Illustrator, InDesign, CorelDRAW CMS/Blog/eCommerce: Costume Work, WordPress I'm 24/7 available to hear from you and help you quickly!