Κλειστό

Launching on Product Hunt

I have a mobile app and looking for help to lunch it on Product Hunt. I am looking for someone who knows the Product Hunt community very well, its culture, weaknesses, and strength. The ideal person needs to a member of the community, be able to hunt products, know how to optimize the strategy, and more importantly be able to create upvotes to get featured.

Ικανότητες: Διαφήμιση

Περισσότερα: Inventory Management & Product Launching assistant for long term, product launching invitation, new product launching presentation, natural product packaging design beauty products, dot product of two cross products, copy launching product, write script launching product, product launching email, product launching script, product poster design food products, script launching product, examples ads launching product, drupal product kit form list products, launching product email template, launching product freelance, bundle product tier pricing simple products, write product launching plan, samples pamphlets launching product, job launching product karachi, product attributes option type products listing, html drop menu oscommerce product need know selected, product listing showing magento products, product detail template cmsms products, marketing projects launching product

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 13 αξιολογήσεις ) Menlo Park, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #13801690

2 freelancers are bidding on average $403 for this job

$250 USD σε 30 μέρες
(64 Αξιολογήσεις)
5.3
mike199

Hi, my name is Mike, I’m based in Oxford, UK. Your project description sounds interesting to me and I do have skills & experience that are required to complete it to a high standard. I can show you some examples of my Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0