Ακυρώθηκε

Find me a name and website domain for my business

I am starting a marketing agency to focus on public relations and marketing services. I need to find a compelling name and domain name. My business will provide on-demand services for both pr and marketing. So it could be name like ondemandmarketing ondemandpr or something like this. I want to communicate that the services are on demand and you will only pay for what you use. or somename with Now.

Ικανότητες: Διαφήμιση

Περισσότερα: website find people who provide writer services, design business card website interface, business analyst website redevelopment, business fashion website, drupal business directory website, wheres website find bids web design, business card website, business software website placement add link, domain website different, html business card website, business needs website amp, small business needed website, php domain subdomain find, list business needs website done, professional business style website design

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 3 αξιολογήσεις ) Ngunnawal, Australia

Ταυτότητα Εργασίας: #11796282

2 freelancers are bidding on average $30 for this job

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$35 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0