Κλειστό

Magento security update.

29 freelancers are bidding on average $391 for this job

ktinfosoft

Dear Sir, I am Kareen Dutta, 7+ years experienced in magento development. 9+ years experienced in php/MySQL projects development. I am ready to complete this job. I have received 5 out of 5 reviews for more th Περισσότερα

$250 AUD σε 7 μέρες
(265 Αξιολογήσεις)
7.7
bhardwaj786

Hello, I have done lots of projects on Magento 2 in last days. I have customized that as well. Recently also worked on Magento 2 EE version that is the latest one. You can see feedback on my profile regarding this. Περισσότερα

$277 AUD σε 10 μέρες
(427 Αξιολογήσεις)
7.6
hardikmemagara

Hello Sir, I have gone through your requirements in brief and understand your idea and preference for job as you are looking for. I have more than 5+ years of experience in Magento. I have developed more than 100 w Περισσότερα

$263 AUD σε 15 μέρες
(338 Αξιολογήσεις)
7.0
zyeloncomputech

Hi sir, Thank you for giving opportunity for biding... we have gone through your requirements and we can do update magento security & also add products weight according to your exact requirements. Please Befo Περισσότερα

$250 AUD σε 3 μέρες
(155 Αξιολογήσεις)
6.7
monyetwang

Hi, With my 7 years magento development experience I can complete your task quickly and accurately. I would like to help you not only this task but also any future change or issue you might have.

$400 AUD σε 3 μέρες
(116 Αξιολογήσεις)
6.8
safecodedev

Hi, I am magento developer, can we discuss about your project ? waiting for your good response, bye.

$750 AUD σε 10 μέρες
(111 Αξιολογήσεις)
5.8
ronybridge

Hi, I can install security patch & update product weights for you. Thanks..........................

$250 AUD σε 2 μέρες
(91 Αξιολογήσεις)
5.7
eGlobalSoft

Dear Sir, I have 4 years of experience in magento/php/html/css. I have gone through your requirement and interested to work on your project. Please check my reviews and feedback for your reference. Thanks & Regards Περισσότερα

$250 AUD σε 5 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
5.7
somalime

Hello, We are a professional certified Magento with more than 5 years of experiences. We can help update your security patch to a newest one. For product weight, could you be more specific about that? Where do you w Περισσότερα

$555 AUD σε 5 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
5.5
arityinfoway

Hello Sir, I have gone through your requirements is Magento security update. we brief and understand your idea and preference for job as you are looking for. I have more than 5+ years of experience in Magento, Wo Περισσότερα

$584 AUD σε 10 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
5.7
SUASb52

I am professional Magneto developer & Designer. I have good knowledge and experience in it. I will complete your project according to your requirement. you can check my reviews and ratings for reference. PM me for deta Περισσότερα

$250 AUD σε 1 μέρα
(14 Αξιολογήσεις)
4.4
$250 AUD σε 1 μέρα
(16 Αξιολογήσεις)
4.3
shivmirthyusl

ABOUT US "IT FLEX SOLUTIONS has focused exclusively on the Web Development/Designing projects with 8+ years of service. Our Web Development/Designing expertise has helped clients to create e-commerce, social networkin Περισσότερα

$611 AUD σε 10 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.0
mithusamsukha

Hello There, I am Sr Magento developer with 4.5 years of experience, and have developed numerous word press sites, you can take a look at some references, [login to view URL] [login to view URL] http:/ Περισσότερα

$250 AUD σε 10 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
4.5
VirasatSolutions

Hey, Hope you are doing well, I have read your job description carefully and understand that you are looking for Magento Expert who will assist you by providing Magento Security Updation for your site. We Prov Περισσότερα

$473 AUD σε 7 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.6
longthanh

I can do it for you . I'm magento developer and i'm familiar in both magento 1 and magento 2 Thanks,

$255 AUD σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.0
marketingmindz

I would like to update your site in security aspects and add required product attributes with clean optimized code. What work I will do? - Integrate security plugins - Write some security code - Firewall setting Περισσότερα

$315 AUD σε 5 μέρες
(1 Κριτική)
2.9
itcslive

Dear sir, At first we like to say that we are a very experienced in programming languages ( php & mysql, ajax, JS, curl ) and expert in making custom cms with php script and can customize all major CMS like(joomla,w Περισσότερα

$400 AUD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.6
techwelf

yes, let's clarify the requirement in details also if you want us to share our skill and previous work let us know.. hope to hear you soon.. Thanks & Regards Amrita

$427 AUD σε 15 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.5
bonmat86

Hi, I'm Magento Certified Developer with 7 years exerience ( [login to view URL] ). I have done more than 50 Magento projects from building from scratch to continue oth Περισσότερα

$555 AUD σε 5 μέρες
(1 Κριτική)
1.9