Κλειστό

I would like to hire a Logo Designer

18 freelancers are bidding on average $76020 for this job

sagorak47

Dear project Owner, I love designing work & Interesting to work with your project. Please provide me details. I will show to you some custom design. Also, You can check my portfolio some previous work/Example Περισσότερα

$50000 USD σε 3 μέρες
(93 Αξιολογήσεις)
7.5
vad1mich

Hey, I’m Vadym and I run a digital design studio - CelerArt. Based in Europe, we’re a diverse team of experts specializing in web design, ui/ux, graphic, logo, branding and print. We have a great record of working with Περισσότερα

$50000 USD σε 30 μέρες
(144 Αξιολογήσεις)
7.6
ChetnaArts

Please Give ME a chance as I am very Serious at my work. Hi, I have read Your project description. I will Provide you with Great Options in less than 24 Hours. You can check my profile & Portfolio here and Περισσότερα

$50001 USD σε 1 μέρα
(41 Αξιολογήσεις)
5.0
dezines99

Hello there, Thanks for reading our proposal. We are ready for your logo design immediately and ready to show you the draft with 4-6 unique concepts. We will provide you logo design according to your requirement/bu Περισσότερα

$50000 USD σε 0 μέρες
(110 Αξιολογήσεις)
5.1
elenakalashnik

Hello! I'm super-cool photoshoper and I can make really high-quality job for you. Of course I also work in other programs. I am working ONLY till full satisfaction of employer. You can see my profile and be con Περισσότερα

$50000 USD σε 5 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.4
swsinfotech

Hello I understand your requirements and will deliver high quality work in short frame of time. •100% client satisfaction guaranteed. I read through the job details extremely carefully. I am absolutely sure that Περισσότερα

$51546 USD σε 1 μέρα
(32 Αξιολογήσεις)
4.5
articreations

Hi, I have read Your project description carefully. I am very interested in your project and also I am ready to start immediately. I will give you high quality and fast work. I will deliver you project time Περισσότερα

$450000 USD σε 0 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
4.2
aniruddhadas43

Hello Sir/Madam, I read your project requirement,it's great, I am 100% confident that I can do this. I want to know more details about the project. Please take a look at my few work in freelancer portfolio. Περισσότερα

$50000 USD σε 30 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
4.3
augustodomingos

Hello! My name is Augusto Domingos, I am Graphic Designer and Web Designer (Front-end) with an emphasis on Wordpress, living in Ribeirão Preto / SP, appreciate art, conceptualizing and simple, clean and functional desi Περισσότερα

$55555 USD σε 2 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.7
multishapes

Thank you for taking the time to review my bid!  I am really eager to work on your project. I believe in ORIGINAL and QUALITY work since Work is my solo identity.  I am a highly motivated logo designer so I can deliver Περισσότερα

$50000 USD σε 0 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
3.7
Fleapo

Fleapo Corporation is a Young & Professional Brand Acceleration Company specializing in services that include Web Development, Android App Development, iOS App Development, Custom Software Development, Search Engine Op Περισσότερα

$55555 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.7
toi007

hi there sir this its a very low budget logo design but do check my portfolio and below my photo you can message me for hire sir

$50000 USD σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
2.3
graphicmonster

I have read your Logo design project description and interested to work on your project. I want to know more details about your project. I am ready to start work on your project ASAP. You will get high quality work in Περισσότερα

$50000 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
2.5
$89029 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Cybermatrixsol

Hi please tell us your requirement to discuss further . looking forward for you reply Regards Rajan Cyber Matrix Solutions

$55555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
minimaldev

hi, im very interested on your project please send me private message only if you consider necessary for discuss more about the project like delivery time, your real price budget. I have skills for Linux/Windows/Web&We Περισσότερα

$55555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mmadi

Hi, Thanks for posting your requirement I Read Your Description Fully . We are Flowgica technologies for Web and mobile development. We can do this work quickly because we have done this types of work before and have Περισσότερα

$50000 USD σε 12 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$55555 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.0
cheapgetcode

Hello I have gone through your project description. I am ready to work with you as you approve me, I will start the work. But Before start the things I need to discuss regarding the project so we will be on same Περισσότερα

$55555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0