Κλειστό

Looking for a Logo for our company

We are a new fishing company called Red23 fishing, we want a creative logo, something simple, but we want it to stand out really well. We were thinking of making the word red23 look like a fish.

Ικανότητες: Σχεδιασμός Λογοτύπου

Περισσότερα: Company is looking for a new logo for a Management company of luxury Branded Hotels, making fillable form word, pdf converter making fillable form word document, making fillable forms word, making fake money word, making page template word, making fillable document word, logo vector making, company iloilo looking web designer, tee shirt company apparel looking graphic artist, guide making fillable form word, education logo sample making free, per logo looking designer, indian company owner looking partner europe

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) India

Ταυτότητα Εργασίας: #14690173

32 freelancers are bidding on average ₹1773 for this job

colorgraphicz

Hello, Thank you for taking the time to review our bid! I am really eager to work on your project. I believe in ORIGINAL and QUALITY work since Work is my solo identity. I am highly motivated and professional so ca Περισσότερα

₹1500 INR σε 3 μέρες
(3902 Αξιολογήσεις)
8.9
graphicspower

Hello Sir, We are ready for your logo design immediately and ready to show you the draft with 6 unique concepts with in one business day. Budget Only 1500/- INR. Relevant Skills and Experience our few logo portfolio Περισσότερα

₹1500 INR σε 1 μέρα
(992 Αξιολογήσεις)
7.4
pixtualgraphics

Hi, Many thanks for spending your valuable time to review my bid. i assure you with great designs and fast turnaround. Multiple options and unlimited revisions will be provided to you. let me share the best deal Περισσότερα

₹1500 INR σε 1 μέρα
(814 Αξιολογήσεις)
7.2
crea8ivecrowd

Hi Thank you for taking the time to review my bid. It would be my pleasure if i get the chance of serving you. I assure you that I shall provide you with variety of concepts and unlimited revisions till you are fully Περισσότερα

₹1500 INR σε 0 μέρες
(613 Αξιολογήσεις)
6.8
damncreative

I can get started on this project right away and I think I am the perfect candidate for this job. I have gone through the brief and I strongly feel that I can pull this off. Relevant Skills and Experience - 6+ years o Περισσότερα

₹2500 INR σε 2 μέρες
(141 Αξιολογήσεις)
6.2
Pxelperfect

Hi - Greetings of the day! I would like to take complete responsibility to DESIGN SUPER-AWESOME BUSINESS LOGO for you., which will give a unique identity and characteristics to your business. Relevant Skills and Expe Περισσότερα

₹1500 INR σε 1 μέρα
(154 Αξιολογήσεις)
6.0
octaservices

Hello client needed a logo Red23 fishing and wants red23 to shape like a fish Relevant Skills and Experience 1) Logo Designing 2) Corporate Identity 3) Website Designs 5) Banner/Slider Designs 6) Front End / UI Design Περισσότερα

₹850 INR σε 1 μέρα
(181 Αξιολογήσεις)
6.0
hashonecreatives

Dear Client, Thank you for your time in reviewing our proposal and for the opportunity to bid on your project. We would love to take you through the process of designing your Logo. Our professional team of design Περισσότερα

₹1870 INR σε 2 μέρες
(105 Αξιολογήσεις)
5.8
₹1300 INR σε 1 μέρα
(25 Αξιολογήσεις)
5.5
graphixpower2

Hi, Many thanks for spending your valuable time to review my bid. I assure you with great designs and fast turnaround. Multiple options and unlimited revisions will be provided to you. Please check my awesome p Περισσότερα

₹1300 INR σε 0 μέρες
(227 Αξιολογήσεις)
5.8
dhirajjha2000

Hey, I am an Art Director with more than 16 years of experience, I am new at freelancer but not at my job, I have designed work for many international companies, looking forward to working with you. Relevant Skills an Περισσότερα

₹2450 INR σε 1 μέρα
(75 Αξιολογήσεις)
5.7
hsam123

Hello, I can make this job for you. I'm student of web and graphic design with 2 years of work exerience in logo, flyer, brochure, posters, packaging and t-shirt designs. Relevant Skills and Experience I work with ado Περισσότερα

₹1450 INR σε 1 μέρα
(23 Αξιολογήσεις)
4.9
multishapes

Hi Thank you to taking your time! I am really eager to work on your project. I believe in ORIGINAL and QUALITY work and Professional and Unique Work is my solo identity. I am a highly motivated logo designer so I ca Περισσότερα

₹1300 INR σε 0 μέρες
(103 Αξιολογήσεις)
5.2
cre8ivelezend

Hi, I read your job description. I can design a logo for you. I can design professional and eye attracting logos. I have 5 years of experience in logo designing, graphic designs. I am a highly motivated logo designer Περισσότερα

₹1300 INR σε 1 μέρα
(39 Αξιολογήσεις)
4.5
₹1300 INR σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
4.3
₹1300 INR σε 1 μέρα
(31 Αξιολογήσεις)
4.2
CreativeJAC

A proposal has not yet been provided

₹850 INR σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.1
overtservices

Hello, I have some query related to project please discuss query and provide me complete project details after that i will be able to put right bid, This is my rough estimation. Thank you Relevant Skills and Experi Περισσότερα

₹850 INR σε 1 μέρα
(71 Αξιολογήσεις)
4.3
Dckumawat

Respected Client, We have 7 year of experience in Designing. We are expert in Designing like LOGO, Banner, Brochure, Business Card, Flyer, Website mock-ups etc. and our skills best suits. We will provide you v Περισσότερα

₹750 INR σε 1 μέρα
(30 Αξιολογήσεις)
3.7
obiservices

Hello, Client wantscsimple yet atrractive logo design for new fishing company called Red23 fishing. I can do it and would like the opportunity to deliver high quality attractive design. Thank you. Relevant Skills an Περισσότερα

₹850 INR σε 1 μέρα
(17 Αξιολογήσεις)
3.6