Κλειστό

Logo Design -- 3

21 freelancers are bidding on average Rp347037 for this job

pixtualgraphics

Hi, Many thanks for spending your valuable time to review my bid. I make the design with original custom technique for you brand look i assure you with great designs and fast turnaround. Multiple options and unlimi Περισσότερα

Rp250000 IDR σε 0 μέρες
(788 Αξιολογήσεις)
7.2
octaservices

Hello, Thanks for taking a minute , I am a creative Graphics & Web Designer having 6 years of experience with proven track record as a successful Freelance designer here on this great online marketplace! I wou Περισσότερα

Rp250000 IDR σε 1 μέρα
(178 Αξιολογήσεις)
5.9
zenevatech

Hi, Many thanks for spending your valuable time to review my bid. i assure you with great designs and fast turnaround. Multiple options and unlimited revisions will be provided to you. Please check my portfolio Περισσότερα

Rp2777777 IDR σε 0 μέρες
(232 Αξιολογήσεις)
6.0
dezines99

Hello there, Thanks for reading our proposal. We are ready for your logo design immediately and ready to show you the draft with 4-6 unique concepts. We will provide you logo design according to your requirement/bu Περισσότερα

Rp250000 IDR σε 0 μέρες
(192 Αξιολογήσεις)
5.7
IdeasNcreations

Services of a professional and experienced designer are available who is expert in delivering quality and creative designs. Send me a text to start the discussion on your project.

Rp250000 IDR σε 1 μέρα
(49 Αξιολογήσεις)
5.2
idesignwork

Hi, I have rich experience in Logo design and Brand development. I will design a logo which will be 100% unique, versatile and still memorable. I will provide couple of options of excellent design logo and you ca Περισσότερα

Rp260000 IDR σε 1 μέρα
(34 Αξιολογήσεις)
4.7
overtservices

Hello, OvertServices is one of the experienced and most creative custom graphic designing team. With a team of in-house, great quality and dedicated designers working around the 24X7 in Logo Designing, Web Designing, Περισσότερα

Rp200000 IDR σε 1 μέρα
(69 Αξιολογήσεις)
4.3
topmostdesigns

Thank you for taking the time to review my bid! I am really eager to work on your project. I believe in ORIGINAL and QUALITY work since Work is my solo identity. I am a highly motivated logo designer so I can deliver Περισσότερα

Rp100000 IDR σε 0 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
4.0
awasthishiva381

Hi, Thanks for reviewing my bid. I went through your project it seems a nice opportunity to me as I am well aware of your demand and I am fully capable to do the needful. Thus, I would like to say that, I am eager to Περισσότερα

Rp250000 IDR σε 0 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.7
dezineguru96

DG96’s innovative, un-plagiarized, graphic-art employers are providing to client professional satisfaction. DG96 offers: unique graphical & artistic logos, Packaging Designs, Web Banners, Brochures, Stationery Design, Περισσότερα

Rp250000 IDR σε 1 μέρα
(14 Αξιολογήσεις)
3.4
keishiro

(Full logo Pack) I will design an INCREDIBLE professional logo. Greetings, If you're looking for good and professional designs that match your company's identity you found the perfect person, I will do the necessary Περισσότερα

Rp300000 IDR σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.5
dezino56

Good day Hope you will be good and enjoying your life. i saw your project. By profession i am graphic designer since 7 years now i work as a freelancer and want to work with you. please give me a chance to prove my w Περισσότερα

Rp150000 IDR σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
2.8
Rp250000 IDR σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
2.9
Rp250000 IDR σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
1.9
Rp150000 IDR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pooriashahbazi

I did this work for almost 5 years so i have enough experience to do it in the best way. and also i don't use any prepared logo.

Rp250000 IDR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Rp250000 IDR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aleherpai

I have done logos for NGOs and I have the ability to synthesize the information in a simple, clear and easy to remember image that will explain the concept behind your idea.

Rp250000 IDR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ritikkatoch

Hi Hiring Manager , " 6 years experience in designing , logo and branding material " As per job detail, You do not mention about job required .i am interested in working on various tasks i.e logo, My name is k Περισσότερα

Rp250000 IDR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Hassan1859

We are running a well-reputed software house which consists of professional UI designers and developers. We have extensive experience in building incredible PHP based websites, Wordpress Websites web apps with a team o Περισσότερα

Rp250000 IDR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0