Κλειστό

Hire a Logo Designer

22 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο ₹16805 γι' αυτή τη δουλειά

descomgroup

Thank you for the opportunity to submit our proposal for logo design. Why Descom Group?, we are a team of creative folks and we discuss, research and create single logo from different minds to make is some highly c Περισσότερα

₹12500 INR σε 2 μέρες
(195 Αξιολογήσεις)
6.7
pixtualgraphics

Hi, Many thanks for spending your valuable time to review my bid. i assure you with great designs and fast turnaround. Multiple options and unlimited revisions will be provided to you. let me share the best deal w Περισσότερα

₹12500 INR σε 0 μέρες
(517 Αξιολογήσεις)
6.6
ata786ur

A proposal has not yet been provided

₹22222 INR σε 2 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
6.2
crea8ivecrowd

Hi Thank you for taking the time to review my bid. It would be my pleasure if i get the chance of serving you. I assure you that I shall provide you with variety of concepts and unlimited revisions till you are fully Περισσότερα

₹12500 INR σε 0 μέρες
(321 Αξιολογήσεις)
6.1
₹12777 INR σε 10 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
5.8
freeoutsourcer

Greetings! Read your brief, I found it an interesting project to work on. I create elegant and appealing experience to satisfy my clients. My approach is your objective. The Work speaks itself, browse recent projects Περισσότερα

₹41666 INR σε 1 μέρα
(61 Αξιολογήσεις)
5.7
₹12500 INR σε 0 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
5.3
dezines99

Hello there, Thanks for reading our proposal. We are ready for your logo design immediately and ready to show you the draft with 4-6 unique concepts. We will provide you logo design according to your requirement/bu Περισσότερα

₹12500 INR σε 0 μέρες
(113 Αξιολογήσεις)
5.1
graphixpower2

Hello! Thank you for looking at our proposal. Please check my portfolio and feedback from other clients for the quality assurance. Our main motto is your satisfaction only please read my reviews. We have contest wi Περισσότερα

₹12500 INR σε 0 μέρες
(93 Αξιολογήσεις)
5.0
NIKHILSHARMA06

Thank you for taking the time to review my bid! I am really eager to work on your project. I believe in ORIGINAL and QUALITY work since Work is my solo identity. I am a highly motivated logo designer so I can deliver Περισσότερα

₹12500 INR σε 0 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
3.9
mohanedmagdii

please check my portfolio , I think you will like my designs , Sir :) . I didn't work alot in this web so I don't have many reviews

₹12777 INR σε 10 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
3.6
AndreyMarikutsa

Hello. I am a professional designer from Ukraine with years of experience in creating different designs. But I believe that one of my greatest strength is the logotypes design, I have 100% perfect ability for creating Περισσότερα

₹12500 INR σε 5 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.2
₹27777 INR σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.3
bluepixeljo

Hello, We are interested in your project. Please check our work samples from here, https://pixelblue.portfoliolounge.com Here is our offer included: Revisions >> Unlimited until 100% satisfaction File-for Περισσότερα

₹12500 INR σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
2.8
₹13888 INR σε 0 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.6
arungovind89

give the details

₹13333 INR σε 5 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.4
omniscient04

Hi, Greetings of the Day! As we are a team of 20+ professionals for IT Services like- Website Designing and Development, SEO and SMO, Graphic Designing services. We can offer you our several years of experience in W Περισσότερα

₹13888 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Shakshi1702

Hello, I have seen your post and all the arrangement of the job description is fully understandable. I have great experience in logo designing. Please share the detail so we start the work asap. Thanks Sha Περισσότερα

₹13888 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Izzettin1992

Not another automated Bid i promise. Hey man, i know that most Freelancers here give automated bids. Most of them don´t even bother to read your needs. Not me. Unfortunately, i didn´t see anything in your job Περισσότερα

₹41666 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0