Ακυρώθηκε

Get a logo designed

5 freelancers are bidding on average ₹17039 for this job

edesignsolution

Hi, Welcome to EdesigneSolution, Thank you for looking at our proposal. Plz check my portfolio and feedback from other clients for the quality assurance. In 2 years we have completed over 5000 successful jobs. We Περισσότερα

₹12777 INR σε 10 μέρες
(408 Αξιολογήσεις)
6.3
florindeloiu

Hello , I've read through your project description and I consider that I'm the perfect freelancer for this job, since it's suits me really well! What I can offer you: - 2-3 initial concepts for each logo - u Περισσότερα

₹13000 INR σε 1 μέρα
(113 Αξιολογήσεις)
5.1
multicpu

Love me I am a designer of several fields. Logo , Graphics Design , website and phone app design. Good at illustrator , photoshop , 3D max , Maya I have much time for your working. And I wanna take your project. Περισσότερα

₹50000 INR σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.7
hashonecreatives

Dear Client, Thank you for your time in reviewing our proposal and for the opportunity to bid on your project. We would love to take you through the process of designing awe-inspiring designs for your Logo. Our p Περισσότερα

₹12750 INR σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
2.9
razzak76

Dear Hiring Manager, Περισσότερα

₹20000 INR σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
3.4
Amynsattani

Hello, I hope this letter finds you in good health. Thank you for reviewing my Proposal; this is Amyn on behalf of Black Rover Media, a full service Digital Branding Agency. I am confident that I can nail this for y Περισσότερα

₹26666 INR σε 2 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.6