Κλειστό

Develop a Corporate Identity

14 freelancers are bidding on average $24 for this job

edesignsolution

Hi, Welcome to EdesigneSolution, Thank you for looking at our proposal. Plz check my portfolio and feedback from other clients for the quality assurance. In 2 years we have completed over 5000 successful jobs. We Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(408 Αξιολογήσεις)
6.3
amiablege

Hi ASR house has perceived your logo design project; we are highly skilled in the project of your interest. ASR house is achieving ace from more than a decade on other websites and is pertaining to amplify its business Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(126 Αξιολογήσεις)
5.4
$25 USD σε 1 μέρα
(15 Αξιολογήσεις)
4.2
murtalawork

Hi, I read your proposal carefully & interested to do your job. I will start my work after sharing your details & deliver it within your required time schedule. You can visit my portfolio to see my designs. I hope you Περισσότερα

$25 USD σε 0 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
3.7
bestdesigner12

Hi, I can design professional logo & other material for your startup company as your requirements at affordable price. I'll show you different design ideas/mock-ups. I'll revise the work again and again till 100% sati Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
2.8
hashonecreatives

Dear Client, Thank you for your time in reviewing our proposal and for the opportunity to bid on your project. We would love to take you through the process of designing awe-inspiring designs for your Logo. Our p Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
2.7
SonarDim

Dear Hiring, Sub: I am really interested complete your project. I have read your job description & understand what you need from your worker. I am very responsible at my work. I am experienced for this job and I Περισσότερα

$10 USD σε 0 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.6
Misujon3

Greetings! Hope you will not ignore my resume/cover letter or proposal letter whatever you mean it. Wish you could have spent some time to read this thoroughly. May be this will help you to get an eminent person or ma Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
1.1
NainoTech

I highly value professionalism and hold myself strictly accountable to represent my client’s brand. I aim to form a long-term working relationship Please, let me know what is needed to secure this bid! Thank you for Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$10 USD σε 0 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mandakini2016

I am Bhavin Mehta.I have more than 5 years exp as a WEB and GRAPHIC designer. Design is an Art and this is my passion. Portfolio : [login to view URL] Approach to the Job: Περισσότερα

$30 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$25 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
richakhatri4353

A proposal has not yet been provided

$30 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
alikhan03152

Hello mate, I am professional Graphic Designer and have a lot of experience. If you need any graphic work for your business. I believe that professional looking designs always requires time. I will make sure to Περισσότερα

$25 USD σε 0 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
1.1
gabriellmerchan

Dare el 100% para que tu imagen corporativa sea la mejor, adaptada a tus necesidades, no terminaremos el trabajo hasta que quedes 100% satisfecho. Dare 100% so that your corporate image is the best adapted to your Περισσότερα

$35 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0