Κλειστό

Setup ftp server to resolve 530 login error on Debian

37 freelancers are bidding on average €26 for this job

pardusIT

I can solve ftp 530 error quickly and professionally. I can also check server configuration and its health in general. Relevant Skills and Experience I have been working as a Linux system admin over 15 years. Kindly c Περισσότερα

€25 EUR σε 1 μέρα
(197 Αξιολογήσεις)
7.0
Namelessinterest

Hello! I have server experience in administration and will be very happy to help you solve 530 login error right now. Thanks!

€30 EUR σε 1 μέρα
(232 Αξιολογήσεις)
6.3
vili1977

Hello. i would like to help you with fixing ftp error. I have experience. Please read my feedbacks. Thank you.

€23 EUR σε 1 μέρα
(401 Αξιολογήσεις)
6.6
nikosku

Hello, my name is Nikos and I'm working on the Linux server administration field for the past 6 years. Over these years I worked for two web hosting companies as a Senior Administrator managing their servers & provid Περισσότερα

€39 EUR σε 0 μέρες
(84 Αξιολογήσεις)
6.0
wmtoolsnet

Hello. I'm professional Linux admin and can resolve your FTP issues on server. Could you please contact me and provide additional info ?

€30 EUR σε 0 μέρες
(123 Αξιολογήσεις)
6.0
stoyanovalexandr

Hello, I am a skilled unix and network engineer with 5 years of experience in unix based systems, virtualization like proxmox,esxi,xen,virsh, iptv,zimbra etc. I like to automate system working with additional shell scr Περισσότερα

€29 EUR σε 1 μέρα
(105 Αξιολογήσεις)
6.1
dkokmadis

A proposal has not yet been provided

€23 EUR σε 1 μέρα
(191 Αξιολογήσεις)
6.1
codetrance

Do you have root access to your server?. I'm looking forwards to your response. Thank you.

€25 EUR σε 1 μέρα
(141 Αξιολογήσεις)
6.2
ownmyserver

Hi, Thanks for giving me this opportunity to give you proposal for your requirement. I have reviewed your requirement and i find this quite interesting, i would like to work on this project. Relevant Skills and Experi Περισσότερα

€24 EUR σε 1 μέρα
(96 Αξιολογήσεις)
5.5
emizentech

I'm working as a Linux admin since 5 years. I have expertise optimize database, setup MySQL Apache, etc. I have done lots of time similar jobs like a backup, migration, etc. kindly provide me root access so I can have Περισσότερα

€31 EUR σε 1 μέρα
(35 Αξιολογήσεις)
5.5
kuldeepvk

Hi, I will fix Setup ftp server to resolve 530 login error. Restart Services if necessary and required Fix issues if any of the services have problems Thank you

€23 EUR σε 1 μέρα
(52 Αξιολογήσεις)
5.1
Chitanok

I can start right now and fix the login issues via ftp. I am expert in server management also working as a web developer thanks chitano

€30 EUR σε 1 μέρα
(23 Αξιολογήσεις)
5.2
nizamec2012

Hello, Please share more information about the issue so that I can check and proceed further. Thank you

€23 EUR σε 1 μέρα
(68 Αξιολογήσεις)
5.0
sudhanlogics

Hello, Professional system admin with 14 years of experience. Expert in Server and FTP. I can do this. Let me know if u need my services. Thanks Sudhan Senior System Admin

€24 EUR σε 1 μέρα
(29 Αξιολογήσεις)
4.7
€34 EUR σε 1 μέρα
(21 Αξιολογήσεις)
4.4
scinova

A proposal has not yet been provided

€29 EUR σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
4.3
sumitmakkar

Expert in server management SSL Certificate, Cpanel/WHM, Dns,Centos, web panel, Apache, Plesk Panel IIS,Debian, Nginx, Ubuntu power MTA, enterspire 24/7/365 available ticket , chat etc. Cloud Infrastructure Ma Περισσότερα

€28 EUR σε 0 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
4.3
redssr

Which FTP client ypou are using filezilla/winscp. Are you using correct username and password About myself https://www.freelancer.com/u/redssr.html

€19 EUR σε 1 μέρα
(23 Αξιολογήσεις)
3.8
sachinkumar19

A proposal has not yet been provided

€29 EUR σε 1 μέρα
(11 Αξιολογήσεις)
3.6
zkutch

Hello More 20 years programming experience. I need more details to set real price and time. Regards. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Περισσότερα

€34 EUR σε 1 μέρα
(11 Αξιολογήσεις)
4.1