Κλειστό

Docker and YCSB benchmarking

2 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $6/ώρα γι' αυτή τη δουλειά

AbrahamBU

i'm sysadmin for many years, and i'm expert in virtualization with kvm and containerize with docker. i have design many docker image and optimization of application on docker platform.

$8 USD / ώρα
(8 Αξιολογήσεις)
4.4
$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
asmaasemoo

Dear Sir & Ms i'm so speed ,, honesty ,, hard worker ,, excel expert i'm willing to do effort in that work to finish it as soon as possible to deliver the job on the time have a good day thank you

$4 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$5 USD / ώρα
(1 Αξιολόγηση)
0.0