Κλειστό

Build a Website

9 freelancers are bidding on average £482 for this job

vw1485208vw

i have experience in IPTV services I can help you with this task only I need server Linux with Ubuntu. 14 or 15 and SSH acces

£333 GBP σε 20 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.4
alexalenikolic

Hello, i'm experienced Linux and IPTV administrator. I have experience with Flussonic and Xtream codes streaming platform. Please contact me to discuss in details. Regards

£250 GBP σε 1 μέρα
(15 Αξιολογήσεις)
4.4
prashushinde9

Hello, We have accomplished 90% of the project which is similar of your requirement. All we need 10% customization as per your requirement set and specifications. I want to discuss in personal chat in order to explore Περισσότερα

£773 GBP σε 20 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
3.2
rastanX

20+ years of experience on Linux/Unix system administration. Have done similar tasks on dedicated web servers. If the job doesn't meet your expectations, I would not allow any payment. Please note that I will not accep Περισσότερα

£277 GBP σε 10 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.5
AleenaIlyas

Hello, I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me anytime so we can have a detailed discus Περισσότερα

£555 GBP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
AyeshaShuja

Hello I have read what you exactly need. However, I would like to ask you a few questions. I do work in a smart way and do not rest until I get the job done. Please feel free to contact me anytime so we can have a deta Περισσότερα

£555 GBP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sumonst21

​​Dear Honorable, Hope you are fine. I’m introducing you myself as a Freelancer and have the best quality which you deserve. Surely I will give you my best. ​​ I have more than 7 Years of Exper​​ience in D​​yna Περισσότερα

£300 GBP σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
alliedbandna

Dear Sir, Your have recently advertised for website developer . After reading the job description I am confident that I would be a perfect fit for this position as my experience and abilities precisely match your requ Περισσότερα

£555 GBP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
phonedroidapps

Greetings, WE WILL DO THIS WORK AS PER YOUR REQUIREMENT AND EXPECTATIONS. With the experience of over 1600+ web development projects including ANDROID , iOS , WEBSITES , WEB APPLICATIONS AND SOFTWARES we are the fa Περισσότερα

£515 GBP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
£833 GBP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
laabhaa

Hi Greeting of the day!! Thank's for providing us an opportunity to bid on your project. We have 350+ projects completed by our 22 + employees so we are very excited to participate in this project. We special Περισσότερα

£250 GBP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dreamiptv

I can install flussonic 4.3.17 with lifetime license and configure it for you. I can aslo provide with flussonic security for extra charge.

£284 GBP σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0