Ολοκληρωμένο

Apache troubleshoot

Apache2 will not start on Centos after enabling mod_pagespeed. It seems to be a syntax error. This is the message:

httpd: Syntax error on line 353 of /etc/httpd/conf/[url removed, login to view]: Syntax error on l...LASS32. Maximum bod will be 10 USD. The problem is a typo somewhere.

Ικανότητες: Apache, Linux

Περισσότερα: apache problem simplepie, shirt line start, tshirt line start, tm flash xml apache problem, as2 line start, software write mq4, troubleshoot scorm problem captivate, need shirt line start, software write chip epson, useful software write book, shirt line start cost, as3 curve line start drag, software write web specs, free software write user guide, clothing line start, software write edid, free software write company profile, software write websites idea, software write book images, software write books, shirt line start costs, software write protection, free software write book, software write book, clothing line start budget

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 47 αξιολογήσεις ) Bronx, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #11790646

Ανατέθηκε στον:

sr33raj

hello i can resolve the issue within 30 minutes

$10 USD σε 0 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.2

10 freelancers are bidding on average $19 for this job

karunakartiwari

Hello Sir, Greeting for the day, Hope you are doing well We are Group of professional having more than 8 years’ experience in Windows/Linux Server administration , Website Hosting migration, Mail server configurati Περισσότερα

$30 USD σε 0 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
5.6
dkokmadis

Hello from Greece, Do you have ssh access? Would you like to have a chat? Regards, Dimitris

$20 USD σε 1 μέρα
(80 Αξιολογήσεις)
5.2
$25 USD σε 1 μέρα
(33 Αξιολογήσεις)
4.8
rexzetsolutions

i can fix this error right away, send me ssh access please...........................................................................................................

$30 USD σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
4.2
$15 USD σε 1 μέρα
(18 Αξιολογήσεις)
4.2
$25 USD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
3.3
mvladt

Let's do it. :) ___________________________________________________________________________________________________________________

$10 USD σε 0 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.2
farjadtahir

Hi, Hope you are fine. I am offering my services for this task. Please PM me so that we can start working right away.

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
irfankhokhar1986

Hi I am Web developer and i have great knowledge in php related framework and CMS Got it your point and all clear task so please give this job i will do for you with perfect timeline archive I have 7 year expe Περισσότερα

$10 USD σε 0 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0